• Տասն օ­րից՝ Բու­խա­րես­տում

  Տասն օ­րից՝ Բու­խա­րես­տում

  08.10.2019| 00:36
  Մոտ տասն օ­րից Ռու­մի­նիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Բու­խա­րես­տում կմեկ­նար­կի ծան­րա­մար­տի Մ-20 և Մ-23 տա­րե­կան­նե­րի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Մ-20-ի ա­ռաջ­նու­թյու­նում մեր հա­վա­քա­կա­նը կներ­կա­յա­նա Լիա­նա Գյուր­ջյան, Աի­դա Մա­նու­կյան (81 կգ), Ար­փի­նե Դա­լա­լյան (+87 կգ), Մոն­թե Մխի­թա­րյան (55 կգ), Սևակ Նի­կո­ղո­սյան (67 կգ), Ռա­ֆիկ Հա­րու­թյու­նյան, Կա­րեն Մար­գա­րյան (81 կգ), Կա­րեն Ա­վա­գյան, Ա­րա Ա­ղա­նյան (89 կգ), Հմա­յակ Հա­րու­թյու­նյան (96 կգ), Յա­շա Մի­նա­սյան (102 կգ), Վա­րազ­դատ Լա­լա­յան (+109 կգ) կազ­մով:
 • Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի շոր­շոփ­նե­րով ու­ղեկց­ված տուր

  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի շոր­շոփ­նե­րով ու­ղեկց­ված տուր

  08.10.2019| 00:33
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի այս վեր­ջին տու­րի հան­դի­պում­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լիս մենք հա­ճա­խա­կի ստի­ված կլի­նենք անդ­րա­դառ­նալ դրան նա­խոր­դած Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րին, ո­րով­հետև, դա­տե­լով ար­ձա­նագր­ված ար­դյունք­նե­րից, այն կար­ծես թե դրանց մաս­նակ­ցած­նե­րի մի մա­սին իս­կա­պես խել­քապ­տույտ է ա­րել` թող­նե­լով ան­ցյա­լի մեջ, կտ­րե­լով օր­վա ի­րո­ղու­թյուն­նե­րից։
 • Մեսին նոր ռեկորդ է սահմանել

  Մեսին նոր ռեկորդ է սահմանել

  07.10.2019| 14:16
  «Բարսելոնա»-ի հարձակվող Լիոնել Մեսին հերթական ռեկորդն է սահմանել: Նա 21-րդ դարում դեռևս միակ ֆուտբոլիստն է, որ 16 մրցաշրջան շարունակ գոլ է խփում իսպանական Լա լիգայում:
 • Հենրիխ Մխիթարյանը չի միանա հավաքականին

  Հենրիխ Մխիթարյանը չի միանա հավաքականին

  07.10.2019| 14:08
  Հոկտեմբերի 12-ին և 15-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի Եվրո-2020-ի ընտրական փուլի 7-րդ և 8-րդ տուրերի հանդիպումները՝ հյուրընկալվելով Լիխտենշտեյնի և Ֆինլանդիայի հավաքականներին:
 • «Это была славная охота` դա փա­ռա­հեղ որս էր»

  «Это была славная охота` դա փա­ռա­հեղ որս էր»

  04.10.2019| 02:08
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի յու­րա­քան­չյուր խա­ղար­կա­յին տուր ե­թե ոչ ա­վե­լին, իր առն­վազն մեկ գեր­հան­դի­պումն ու­նի։ Այդ­պի­սիք ի­րենց մար­զա­կան ու հո­գե­բա­նա­կան բա­ղադ­րիչ­նե­րով գրե­թե հա­վա­սա­րա­զոր են ե­թե ոչ եզ­րա­փակ­չյան, ա­պա առն­վազն մեր­ձեզ­րա­փակ­չյան հան­դի­պում­նե­րին ու եր­կար, շատ եր­կար դառ­նում են քն­նարկ­ման ա­ռար­կա։
 • Խա­ղա­դաշ­տում ֆուտ­բո­լա­յին գե­րա­կումբ­ներն են

  Խա­ղա­դաշ­տում ֆուտ­բո­լա­յին գե­րա­կումբ­ներն են

  01.10.2019| 02:50
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի ան­ցած հան­գս­տյան օ­րե­րի տու­րը դար­ձյալ եվ­րո­պա­կան խա­ղար­կու­թյուն­նե­րին ըն­դա­ռաջ էր, այդ իսկ պատ­ճա­ռով իր տրա­մա­բա­նու­թյամբ ա­ռօ­րեա­կան­նե­րից փոքր-ինչ տար­բեր­վող, թե­պետ ֆուտ­բո­լա­յին գե­րա­կումբ­ներն ու­նեն ամ­րու­թյան այն­պի­սի զգա­լի պա­շար, որ ի­րենց կա­րող են թույլ տալ գեր­լա­րու­մով պայ­քա­րել միան­գա­մից մի քա­նի ճա­կա­տով։ Այս ան­գամ տու­րի ար­դյունք­նե­րը ներ­կա­յաց­նենք ա­ռա­ջին ե­ռյակ­նե­րի մա­կար­դա­կով:
 • Հա­յե­րիս թաի­լան­դա­կան հաղ­թա­հան­դե­սը

  Հա­յե­րիս թաի­լան­դա­կան հաղ­թա­հան­դե­սը

  01.10.2019| 02:47
  Թաի­լան­դա­կան Պա­տա­յա քա­ղա­քում ա­վարտ­վեց ծան­րա­մար­տի աշ­խար­հի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ Գե­րա­զանց է հան­դես ե­կել մեր ընտ­րա­նին՝ եր­կա­մար­տում տա­լով աշ­խար­հի եր­կու չեմ­պիոն, մեկ փոխ­չեմ­պիոն, մեկ բրոն­զե մե­դա­լա­կիր (ա­վե­լի բարձր ար­դյունք գրան­ցել է լոկ Չի­նաս­տա­նի ընտ­րա­նին)։
 • «Ռեալն» անց­նում է գոր­ծի

  «Ռեալն» անց­նում է գոր­ծի

  27.09.2019| 01:53
  Մինչ Անգ­լիա­յում պրե­միեր լի­գան ներ­կա­յաց­նող ա­կումբ­նե­րը զբաղ­ված էին գա­վա­թա­յին խա­ղե­րով (դրանք նոր են սկս­վել ու այս­քան վաղ ա­ռանձ­նա­կի հե­տաք­րք­րու­թյուն չեն ներ­կա­յաց­նում, իսկ Գեր­մա­նիա­յում գե­րա­դա­սել են հան­գիս­տը), ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը սո­վո­րա­կան հու­նով ըն­թա­ցել են ֆուտ­բո­լա­յին մյուս գեր­տե­րու­թյուն­նե­րում։
 • «Մե­սին հրա­շա­լի ֆուտ­բո­լիստ է, հնա­րա­վոր է, պատ­մու­թ­յան մեջ լա­վա­գույ­նը»

  «Մե­սին հրա­շա­լի ֆուտ­բո­լիստ է, հնա­րա­վոր է, պատ­մու­թ­յան մեջ լա­վա­գույ­նը»

  27.09.2019| 01:51
  Մի­լա­նում օ­րերս ՖԻ­ՖԱ-ն անց­կաց­րեց The Best մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյու­նը, ո­րը սկզբ­նա­վոր­վել է 2016 թվին: Մր­ցա­նակ­նե­րը շնորհ­վում են ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի ար­դյունք­նե­րով: Ան­վա­նա­կար­գե­րը բա­վա­կա­նին մե­ծա­թիվ են, հնա­րա­վո­րինս ընդ­գր­կում են ֆուտ­բո­լա­յին կյանքն իր ողջ ման­րա­մաս­նե­րի մեջ:
 • Հա­կոբ Մկրտ­չ­յա­նն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը` աշխարհի չեմպիոններ

  Հա­կոբ Մկրտ­չ­յա­նն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը` աշխարհի չեմպիոններ

  27.09.2019| 01:50
  Թաի­լան­դա­կան Պա­տա­յա քա­ղա­քում ա­վար­տին մո­տե­ցող ծան­րա­մար­տի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան մա­սին ամ­բող­ջա­կան խո­սե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք միայն թեր­թի հա­ջորդ հա­մա­րում, քա­նի որ մեր մե­դա­լա­յին հա­վակ­նու­թյուն­ներն ա­վե­լի ռեալ են ծանր ու գեր­ծանր քա­շա­յին կար­գե­րում, իսկ ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն ա­վան­դա­բար ա­վարտ­վում են այդ քա­շա­յին կար­գե­րը ներ­կա­յաց­նող­նե­րի մր­ցե­լույթ­նե­րով։