«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Բուն­դես­լի­գան շա­րու­նա­կում է ե­ղա­նակ ստեղ­ծել

  Բուն­դես­լի­գան շա­րու­նա­կում է ե­ղա­նակ ստեղ­ծել

  26.05.2020| 01:17
  Բուն­դես­լի­գա­յի վերս­կս­ված խա­ղար­կու­թյան երկ­րորդ տուրն էլ ֆուտ­բո­լա­սե­րին մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում ե­ղած հե­տաքր­քիր տե­ղա­շար­ժե­րի ծի­րում պա­հեց։
 • Ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թ­յամբ՝ հու­նի­սի 12-ին

  Ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թ­յամբ՝ հու­նի­սի 12-ին

  26.05.2020| 01:16
  Ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը կա­մաց-կա­մաց սկ­սում են ուշ­քի գալ կո­րո­նա­վի­րու­սի բե­րած ան­հար­մա­րու­թյուն­նե­րից։ Իս­պա­նիան, որ աշ­խար­հա­մա­սում դար­ձել էր հա­մա­վա­րա­կի է­պի­կենտ­րոն­նե­րից մե­կը, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ա­ռաջ­նու­թյան վե­րա­դար­ձի մեկ­նար­կը կտա հու­նի­սի 12-ին, թե­պետ, հնա­րա­վոր ա­մեն տե­սա­կի բա­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար, մեկ­նար­կա­յին վի­ճա­կում է «պահ­վում» նաև հու­նի­սի 19-ը։
 • Վեց ֆուտ­բո­լիստ է միայն «ան­ձեռնմ­խե­լի»

  Վեց ֆուտ­բո­լիստ է միայն «ան­ձեռնմ­խե­լի»

  26.05.2020| 01:11
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը՝ կո­րո­նա­վի­րուս, սա­կայն հե­ռագ­նա հաշ­վար­կով թի­մե­րը չեն կա­րող ի­րենց հե­տա­գա ճա­կա­տագ­րի մտա­հո­գու­թու­նը չու­նե­նալ։ Տես­նենք, թե մո­տա­կա տրանս­ֆե­րա­յին պա­տու­հա­նը ինչ փո­փո­խու­թ­յուն­ներ կա­րող է բե­րել հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի գրանդ­նե­րից մե­կի՝ «Բար­սե­լո­նի» կյան­քում, ո­րոնք այդ նույն հա­մա­վա­րա­կի կնիքն են կրում ու շատ բա­նե­րով դրա հետևանքն են։
 • Իսպանացիները ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսեն հունիսի 11-ին

  Իսպանացիները ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսեն հունիսի 11-ին

  25.05.2020| 14:48
  Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսվի հունիսի 11-ին՝ հայտարարել է Լա Լիգայի նախագահ Խավիեր Տեբասը: Կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով ընդհատված առաջնությունը կշարունակվի «Բետիս»-«Սևիլիա» խաղով:
 • Պորտուգալիայի ֆուտբոլի առաջնությունը վերսկսելու է հունիսի 3-ին

  Պորտուգալիայի ֆուտբոլի առաջնությունը վերսկսելու է հունիսի 3-ին

  23.05.2020| 23:24
  Պորտուգալիայի Պրեմիեր լիգայի կայքի փոխանցմամբ ՝ առաջնությունը կվերսկսվի հունիսի 3-ին: Այդ օրը կկայանան 25-րդ տուրի հանդիպումները՝ «Պորտիմոնենսե»- «Ժիլ Վիսենտե» և «Ֆամալիկան»-«Պորտու»: Այս պահին «Պորտուն» 60 միավորով գլխավորում է առաջնությունը:
 • Անո­րո­շու­թ­յուն է, տհաճ ա­նո­րո­շու­թ­յուն

  Անո­րո­շու­թ­յուն է, տհաճ ա­նո­րո­շու­թ­յուն

  22.05.2020| 01:07
  COVID-19 հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի հե­տաձգ­ված ա­ռաջ­նու­թյու­նը, որ ըն­թա­ցի­կից տե­ղա­փոխ­վեց ե­կող 2021, նո­րից հար­ցե­րի ա­ռաջ է կանգ­նած։ The Times-ի հա­ղորդ­մամբ` Լոն­դո­նը, որ­տեղ մի քա­նի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րից զատ պի­տի կա­յա­նար և մեծ եզ­րա­փա­կի­չը, նա­խա­տես­վածն ի­րա­կա­նաց­նե­լու կտր­ված­քով կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին մինչև այ­սօր վս­տա­հու­թյան ե­րաշ­խիք չի տվել։ Սա­կայն ողջ հարցն այն է, որ հար­ցա­կա­նի տակ է հայ­տն­վել ևս եր­կու քա­ղա­քի մաս­նակ­ցու­թյուն։
 • Եթե Գրի­բո­յե­դո­վը ողջ լի­ներ

  Եթե Գրի­բո­յե­դո­վը ողջ լի­ներ

  19.05.2020| 01:49
  Եվ­րո­պա­կան մեծ ֆուտ­բո­լը վե­րա­դառ­նում է: Ա­ռա­ջին քայ­լը գեր­մա­նա­ցի­ներն ա­րե­ցին, ով­քեր ար­ձա­նագ­րած ցու­ցա­նիշ­նե­րով, դեռ որ ֆուտ­բո­լը թող­նենք մի կողմ, այս պա­հի դրու­թյամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ լա­վա­գույնս պայ­քար մղող­ներն են: Ե­թե ոչ աշ­խար­հի, գո­նե Եվ­րո­պա­յի մա­կար­դա­կով:
 • Հենրիխ Մխիթարյան․Անհավանական եմ համարում այս երկրպագուների համար խաղալը

  Հենրիխ Մխիթարյան․Անհավանական եմ համարում այս երկրպագուների համար խաղալը

  18.05.2020| 19:55
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի և իտալական «Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության Youtube-ի էջին տված հարցազրույցում խոսել է Հռոմում իր ապագայի և իր անցած ճանապարհի մասին:
 • Հենրիխ Մխիթարյանը՝ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացման մասին

  Հենրիխ Մխիթարյանը՝ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացման մասին

  18.05.2020| 19:51
  Հայաստանի ազգային հավաքականի և «Ռոմայի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ կազմակերպված հարցազրույցի ընթացքում խոսել է նաև այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանին՝ երազանքների մակարդակի թիմ ունենալու համար.
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը` հե­ղա­փո­խա­կան փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի շար­ժա­ռիթ

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը` հե­ղա­փո­խա­կան փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի շար­ժա­ռիթ

  15.05.2020| 01:37
  Բա­ցա­ռիկ ագ­րե­սի­վու­թյամբ մարդ­կու­թյան կյանք ներ­խու­ժած կո­րո­նա­վի­րուս ախտն ար­դեն իսկ էա­կան խմ­բագ­րում­ներ է մտց­րել բո­լո­րիս կեն­սա­կեր­պում ու դեռ շատ ա­վե­լի էա­կան­ներն էլ մտց­նե­լու է։ Այդ թվում նաև այն­պի­սի ան­հու­սա­լի­նե­րի կյան­քում, պատ­կե­րա­ցում­նե­րում, գի­տակ­ցու­թյան մեջ, որ­պի­սին, մաս­նա­վո­րա­պես, ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյանն է, ո­րը հա­մա­վա­րա­կի մա­սին ա­միս­ներ ա­ռաջ այլ բան էր ա­սում, հի­մա էլ տրա­մա­բա­նո­րեն այլ բան է «եր­գում»։ Դե, սրան ու սրա նման­նե­րին ու­նե­նալն ար­դեն իսկ ճա­կա­տա­գիր է, իշ­խա­նու­թյան «հա­սու­նու­թյան» ցու­ցա­նիշ, սա­կայն ե­կեք շատ չշեղ­վենք մեր բուն ա­սե­լի­քից։