• «Մար­դիկ էլ չեն վա­խե­նում Փա­շի­ն­յա­նին քն­նա­դա­տե­լուց»

  «Մար­դիկ էլ չեն վա­խե­նում Փա­շի­ն­յա­նին քն­նա­դա­տե­լուց»

  05.11.2019| 00:34
  Ե՛վ իշ­խա­նու­թյան գա­լու, և՛ այն պա­հե­լու հար­ցում այ­սօր­վա կա­ռա­վա­րու­թյան ան­փո­խա­րի­նե­լի «օգ­նա­կա­նը» սոց­ցան­ցերն են, մաս­նա­վո­րա­պես` Ֆեյս­բու­քը։ Կա­րե­լի է ա­սել, որ իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նը տե­ղի ու­նե­ցավ Ֆեյս­բու­քի մի­ջո­ցով, ո­րը մինչև հի­մա շա­րու­նա­կում է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ա­մե­նա­մեծ հե­նա­րա­նը լի­նել։
 • Իսկ պա­տե­րազ­մում կռ­վում են մինչև վերջ

  Իսկ պա­տե­րազ­մում կռ­վում են մինչև վերջ

  05.11.2019| 00:05
  «Կամ­քը» հան­դես էր գա­լիս Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը հաս­նե­լու հի­շյալ եվ­րո­պա­ցի պաշ­տո­նյա­նե­րի նպա­տա­կադր­ման և, ընդ­հան­րա­պես, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման դեմ:
 • «Այ­սօր ինչ­քան կեղտ կա հա­սա­րա­կու­թ­յան մեջ, ջրի ե­րես է դուրս ե­կել»

  «Այ­սօր ինչ­քան կեղտ կա հա­սա­րա­կու­թ­յան մեջ, ջրի ե­րես է դուրս ե­կել»

  01.11.2019| 00:52
  Այ­սօր խոր­հր­դա­րա­նում ԵԽ պատ­վի­րա­կու­թյան և ԱԺ մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նար­կե­լու են Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան։ ԱԺ-ի շեն­քի դի­մաց էլ կոն­վեն­ցիա­յին դեմ ու­ժե­րը բո­ղո­քի ակ­ցիա են անց­կաց­նե­լու։ Այս հար­ցի շուրջ զրու­ցել ենք հայ­կա­կան ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան «Կամք» ՀԿ ան­դամ ՎԱ­ՀԱԳՆ ՉԱ­ԽԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»

  «Կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»

  01.11.2019| 00:09
  Ե­թե նկա­տի ու­նե­նանք ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի եվ­րո­պա­կան վո­յաժ­նե­րը, նրա հան­դի­պում­նե­րը և ե­լույթ­նե­րը Ռու­բեն Սևա­կի հայտ­նի խոս­քե­րով և իր այ­սօր­վա բար­քե­րով պոռ­նիկ Եվ­րո­պա­յում, ա­պա հաս­կա­նա­լի կդառ­նա, թե Հա­յաս­տա­նում ար­վա­մոլ­նե­րի, ի­գա­ցող­նե­րի (լես­բու­հի­նե­րի), բի­սեք­սուալ­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի հա­մար լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի լոբ­բին­գով զբաղ­վող Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դում ին­չու են ար­դեն պա­հը հա­սու­նա­ցած հա­մա­րել Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու։
 • Ատելության մթնոլորտը մի՛ խորացրեք ու մի՛ խառնվեք Տիրոջ գործերին

  Ատելության մթնոլորտը մի՛ խորացրեք ու մի՛ խառնվեք Տիրոջ գործերին

  26.10.2019| 22:01
  Այս լուսանկարը Facebook-յան օգտատերերից մեկի մոտ հանդիպեցի: Սկզբում մտածեցի՝ ֆոտոշոփ է, բայց ընկերներիցս մեկը փոքր-ինչ հեռվից արված մեկ այլ լուսանկար ուղարկեց, որտեղ հստակ երևում էր՝ «շիրմաքարը» դրված է ճանապարհի եզրին:
 • Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  25.10.2019| 00:55
  Մեր երկ­րում աղ­մու­կը շատ է։ Ա­մեն տեղ ու ա­մեն հար­ցում։ Աղմ­կող­ներն էլ են շա­տա­ցել։ Եր­կի­րը հան­գիս­տը կորց­րել է։ Երբ մի հար­ցի շուրջ աղ­մու­կը մի քիչ նվա­զում է, մյուս թե­ման է ա­րագ աս­պա­րեզ նետ­վում։
 • Լուսահոգի տատիկը ամբողջ ընտանիքին «ստիպել է» նիհարել

  Լուսահոգի տատիկը ամբողջ ընտանիքին «ստիպել է» նիհարել

  24.10.2019| 22:19
  Բրիտանական Մանչեսթր քաղաքի ընտանիքներից մեկի անդամները տատիկի մահվանից հետո կտրուկ փոխել են իրենց կենսաձևը։ Այս մասին գրում է Daily Mail պարբերականը։
 • Հեր­թա­կան «գաստ­րո­լ­յոր­նե­րը»՝ Երևա­նում

  Հեր­թա­կան «գաստ­րո­լ­յոր­նե­րը»՝ Երևա­նում

  18.10.2019| 00:57
  Վեր­ջին շր­ջա­նում ինչ ա­սես, որ չես տես­նում Երևա­նի փո­ղոց­նե­րում՝ է՜լ «հյու­րա­խա­ղե­րի» ե­կած ար­տա­սահ­ման­ցի տրանս­վես­տիտ­ներ, է՜լ ի­րենց քա­րո­զը փո­ղոց­նե­րում ի­րա­կա­նաց­նող տար­բեր ա­ղան­դա­վո­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ան­դամ­ներ, է՜լ չգի­տես ինչ։
 • Հուղարկավորության ժամանակ հանգուցյալն «ուղերձ է հղել» այն աշխարհից

  Հուղարկավորության ժամանակ հանգուցյալն «ուղերձ է հղել» այն աշխարհից

  16.10.2019| 10:10
  Իռլանդիայում հանգուցյալն անդրշիրիմյան աշխարհից ուղերձ է հղել հարազատներին։ Սեփական հուղարկավորության ժամանակ, երբ հանգուցյալի դագաղը փոսն են իջեցրել, նրա իսկ խնդրանքով հարազատները միացրել են վերջինիս՝ նախապես ձայնագրած ուղերձը։
 • Երևանում մեկնարկեց #Բավականէ արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների

  Երևանում մեկնարկեց #Բավականէ արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների

  11.10.2019| 23:05
  Աղջիկ երեխայի միջազգային օրը՝ հոկտեմբերի 11-ին, Երևանում մեկնարկեց #Բավականէ (#Bavakane) ոչ առևտրային սոցիալական գովազդի արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների։