«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
27.09.2019 | 00:20
Հայ­տա­րա­րում եմ` Ար­մեն Գրի­գո­րյանն ան­մեղ­սու­նակ է։ Ըստ էու­թյան, այժմ նա ռեալ հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս Ադր­բե­ջա­նին։ Ե­թե այ­սօր Ադր­բե­ջա­նը փաս­տա­ցի ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ սկ­սի Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի դեմ, ա­պա դրա ի­րա­վուն­քը ստա­ցել է։ Անվ­տան­գու­թյան խոր­հր­դի քար­տու­ղա­րը, լի­նե­լով բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա, ի­հար­կե, մենք գի­տենք, որ նա ան­մեղ­սու­նակ է, բայց ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը չգի­տեն, հայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տա­նը փաս­տա­ցի գտն­վում է պա­տե­րազ­մի մեջ:
Գառ­նիկ Ի­ՍԱ­ԳՈՒ­ԼՅԱՆ
«Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյուն» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ
Դիտվել է՝ 834

Մեկնաբանություններ