«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
18.10.2019 | 00:53

Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­կի­րը կա­ռա­վա­րում է ճիշտ այն­պես, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին ղե­կա­վա­րել է «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» օ­րա­թեր­թը։ ՈՒ խոս­քը դա­սա­կան մա­մու­լի մա­սին չէ, խոս­քը հենց դե­ղին մա­մու­լի մա­սին է: Նրա կա­ռա­վար­չա­կան ո­ճում և սկզ­բունք­նե­րում ո­չինչ չի փոխ­վել։ Պար­զա­պես խմ­բագ­րու­թյան միկ­րո­մի­ջա­վայ­րը տե­ղա­փո­խել է ա­վե­լի մեծ աշ­խար­հագ­րու­թյամբ տա­րածք։ Եվ հի­մա բո­լորս ապ­րում ենք «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» երկ­րում, որն ու­նի 24 ժամ­վա ռիթմ ու հի­շո­ղու­թյուն։ Ճիշտ այն­քան, որ­քան թեր­թի մեկ հա­մա­րից մին­չև մյու­սը։ Հա­սա­րա­կու­թյունն էլ բա­ժան­վել է 3 մա­սի` լրագ­րող­նե­րի, ըն­թեր­ցող­նե­րի և նրանց, ով­քեր թերթ չեն կար­դում:


Մի­քա­յել ՄԻ­ՆԱ­ՍՅԱՆ
Սուրբ Ա­թո­ռում ՀՀ նախ­կին դես­պան

Դիտվել է՝ 747

Մեկնաբանություններ