Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
01.11.2019 | 00:44

Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը Ար­ցա­խի հար­ցի շուրջ՝ զրո­յից սկ­սե­լու վե­րա­բե­րյալ ոչ այլ ինչ են, ե­թե ոչ վե­րա­դարձ այն շր­ջա­նին, երբ Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում էր: Ի՞նչ է նշա­նա­կում սկ­սել զրո­յից. ու­րեմն մեր ազ­գի 30 տա­րի­նե­րի պայ­քա­րը, զր­կանք­նե­րը, մա­քա­ռում­նե­րը և փա­ռա­պանծ հաղ­թա­նա­կը, տղեր­քի թա­փած ա­րյու­նը այլևս զրո­յաց­նե­լու փու՞լն է:


Մենք հայ­րե­նիք չու­նե՛նք տա­լու, մենք հաղ­թե՛լ ենք Ար­ցա­խյան պայ­քա­րում, հաղ­թել ենք ազ­գո­վին, մենք տե՛ր ենք լի­նե­լու մեր ազ­գի հաղ­թա­նա­կին, մենք էլ ա՛յդ կե­տից ենք սկ­սե­լու:


Գևորգ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱՆ

Դիտվել է՝ 255

Մեկնաբանություններ

DiplomatRadio Mao