• Տեղի է ունեցել Մարս ու Լուսին մարդ տեղափոխող տիեզերանավի շնորհանդեսը

  Տեղի է ունեցել Մարս ու Լուսին մարդ տեղափոխող տիեզերանավի շնորհանդեսը

  01.10.2019| 11:03
  Twitter-յան էջի ուղիղ հեռարձակմամբ ամերիկյան «SpaceX» ընկերության հիմնադիր Իլոն Մասկը ցուցադրել է մեկ անգամից ավելի օգտագործման համար նախատեսված տիեզերանավի նախատիպը:
 • Եկեք լուսավոր հրաժեշտ տանք

  Եկեք լուսավոր հրաժեշտ տանք

  29.09.2019| 10:28
  Նոր սերունդը հազիվ թե հասկանա՝ մեզ համար ո՞վ էր Մարկ Զախարովը: Ազատության այն ձգտումը, որ մենք զգում էինք նրա ներկայացումներից հետո, ոչնչի հետ չի համեմատվի: Ոնց որ քաղցես, քաղցես ու մեկ էլ՝ լավագույն, օդային կարկանդակը:
 • Հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թ­յան բրենդն ԱՄՆ-ում վա­ճառ­վող ապ­րանք չէ

  Հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թ­յան բրենդն ԱՄՆ-ում վա­ճառ­վող ապ­րանք չէ

  27.09.2019| 00:27
  Ա­սել, որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը բա­վա­կա­նին ման­րակր­կիտ կեր­պով էին պատ­րաստ­վում ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ ԱՄՆ կա­տա­րե­լիք այ­ցին, թերևս ո­չինչ չա­սել է, քա­նի որ այս այ­ցի վրա բա­վա­կա­նին մեծ խա­ղադ­րույք էր ար­ված։
 • Ա­ռանց օ­րա­կար­գի

  Ա­ռանց օ­րա­կար­գի

  26.09.2019| 22:52
  Ո՞վ հաս­կա­ցավ, թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ Հա­յաս­տա­նի բյու­ջեի վրա 165 մլն դրամ ար­ժե­ցող ա­մե­րի­կյան այ­ցի նպա­տա­կը որն էր։ Ե­թե այն­տե­ղից նո­րից հա­թա­թա­ներ տալ նախ­կին ռե­ժի­մին, բո­լո­րին, այդ թվում հոգևո­րա­կան­նե­րին ծն­կի բե­րե­լու սպառ­նա­լիք­ներ տե­ղա­լը, խո­սել իր ան­նա­խա­դեպ «հե­ղա­փո­խու­թյան» մա­սին ու մի ան­գամ էլ անդ­րա­դառ­նալ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին, այս ան­գամ ու­սա­դիր­նե­րը աղ­բա­ման նե­տե­լու հրո­վար­տա­կով, ի՞նչ եք կար­ծում, ար­ժե՞ր այդ­քան գու­մար ծախ­սել մեր հաշ­վին։
 • Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանում

  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանում

  26.09.2019| 13:08
  Իմ ելույթի սկզբում ես կցանկանայի շնորհավորել Ն.Գ. Թիջանի Մուհամադ-Բանդեին՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ: Պարոն նախագահ, ցանկանում եմ հավաստել Հայաստանի լիակատար աջակցությունը Ձեզ Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի ընթացքում։
 • Կռիվ աղ­բա­մա­նի հա­մար

  Կռիվ աղ­բա­մա­նի հա­մար

  24.09.2019| 00:09
  Ե­թե այս ա­րա­գու­թյամբ քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն ու մարդ­կա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը գցենք աղ­բա­ման, կարճ ժա­մա­նա­կից Սո­դոմ-Գո­մորն էլ անց­նե­լու ենք ու կանգ­նենք հա­մաշ­խար­հա­յին ջր­հե­ղե­ղի անհ­րա­ժեշ­տու­թյան ա­ռաջ: Այն տպա­վո­րու­թյունն է, որ Հա­յաս­տա­նում բո­լոր խն­դիր­նե­րը այն­քան բարձր մա­կար­դա­կով ու եր­կա­րատև լուծ­ված են, որ պաշ­տո­նյա­նե­րին ու մի­ջին վի­ճա­կագ­րա­կան հա­յե­րին մնում է պա­րա­պու­թյու­նից մի­մյանց հաշ­վին զվար­ճա­նա­լը:
 • Ի խո­րոց սր­տի

  Ի խո­րոց սր­տի

  24.09.2019| 00:05
 • Վե­րա­դա­սա­վո­րու­թ­յուն­ներ

  Վե­րա­դա­սա­վո­րու­թ­յուն­ներ

  17.09.2019| 00:04
  Պետք չէ ֆե­տի­շաց­նել Բոլ­թո­նի հե­ռա­ցու­մը, չնա­յած աշ­խար­հը հաս­տատ թեթևա­ցած շունչ քա­շեց, այ­նու­հան­դերձ, ար­ժե փոք­րիկ քար­տեզ գծել նրա հե­ռա­ցու­մից հե­տո առ­կա գեո­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կին առ­նչ­վող, ո­րից հե­տո սա­հուն ան­ցում կկա­տա­րենք հա­յաս­տա­նյան ներ­քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րու­թյուն­նե­րին, ա­ռա­վել ստույգ` դրանց ազ­դակ­նե­րին, այդ թվում Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նի ո­րո­շա­կիու­թյուն կրող մե­սիջ­նե­րին` ար­ձա­գանք­նե­րով հան­դերձ։
 • Սոսո Պավլիաշվիլիի հին ու ճանաչված հիթերը

  Սոսո Պավլիաշվիլիի հին ու ճանաչված հիթերը

  11.09.2019| 14:41
  Սոսո Պավլիաշվիլին վերջին փորձերն է անում սպասվող համերգից առաջ։ Ամիսներ շարունակ հայ երաժիշտներից կազմված «Նավերեյ Օրքեստթրա» խմբի հետ մշակվել են նոր ալբոմի՝ «Կյանքըդահրաշք է» («Жизньэтокаиф») ընդգրկված երգերը, այնպես էլ հին ու ճանաչված հիթերը։
 • Ինչո՞ւ հանկարծ սկսեցիք սիրել ռուսներին ու նրանց մայրաքաղաքը

  Ինչո՞ւ հանկարծ սկսեցիք սիրել ռուսներին ու նրանց մայրաքաղաքը

  09.09.2019| 23:18
  Այս օրերին համացանցի քննարկման թոփ-թեման «Սիրում եմ քեզ, Մոսկվա» ռուսալեզու պաստառն է, որ զարմացրել ու զայրացրել է հիմնականում Faceboօk-ի օգտատերերին՝ ինչպե՞ս կարելի է Երևանի հենց սրտում Մոսկվային «սեր խոստովանել»: