Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
22.11.2019 | 00:12

Ե­թե նույ­նիսկ ամ­բողջ աշ­խար­հը դառ­նա ա­ղան­դա­վոր­նե­րի ու հո­մո­սեք­սուալ­նե­րի պաշտ­պան, ես նրանց պաշտ­պան լի­նել չեմ կա­րող:
Վազ­գեն ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Մել Դա­լու­զյանն իմ անձ­նա­կան պաշտ­պա­նու­թյան ներ­քո է։
Նի­կոլ ՓԱ­ՇԻ­ՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 751

Մեկնաբանություններ