«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Պատ­գա­մա­վոր­ներն ա­ռա­ջար­կում են զրո­յաց­նել «պարտ­քու­պա­հան­ջը»

  Պատ­գա­մա­վոր­ներն ա­ռա­ջար­կում են զրո­յաց­նել «պարտ­քու­պա­հան­ջը»

  07.02.2020| 01:35
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­ներ Ար­գիշ­տի Մե­խա­կյանն ու Գևորգ Պա­պո­յա­նը հեր­թա­կան օ­րի­նա­գիծն են շր­ջա­նա­ռել՝ կապ­ված հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը զրո­յաց­նե­լու հետ:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յունն օգ­նեց իշ­խա­նու­թ­յա­նը

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յունն օգ­նեց իշ­խա­նու­թ­յա­նը

  07.02.2020| 01:16
  Միայն Հա­յաս­տա­նում է հնա­րա­վոր նույն օ­րը և՛ ՍԴ հիմ­նադր­ման 24-ա­մյակ նշել, և՛ խոր­հր­դա­րա­նում յու­րա­հա­տուկ «շնոր­հա­վո­րան­քի» գոր­ծըն­թաց սկ­սել ՍԴ գոր­ծող կազ­մը լու­ծա­րե­լու նպա­տա­կով։ Այն, ինչ ե­րեկ խոր­հր­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ, պարզ ցու­ցա­նեց ոչ միայն իշ­խա­նու­թյան դի­լե­տան­տու­թյու­նը, այլև ընդ­դի­մու­թյան ա­նող­նա­շար կեց­ված­քը։
 • Պատ­գա­մա­վոր­նե­րը հար­մար տե­ղա­վոր­վել են հնե­րի ձևած կոս­տ­յու­մի մեջ

  Պատ­գա­մա­վոր­նե­րը հար­մար տե­ղա­վոր­վել են հնե­րի ձևած կոս­տ­յու­մի մեջ

  31.01.2020| 11:31
  Աշ­խար­հի բո­լոր քա­ղա­քա­գետ­նե­րին, վեր­լու­ծա­բան­նե­րին, փոր­ձա­գետ­նե­րին չի հա­ջող­վել ու դժ­վար թե երբևէ հա­ջող­վի պար­զել, թե, ի վեր­ջո, ով է հաղ­թե­լու նախ­կին­նե­րի ու ներ­կա­նե­րի ան­վեր­ջա­նա­լի պայ­քա­րում:
 • Ակ­տի­վա­նում են

  Ակ­տի­վա­նում են

  31.01.2020| 11:03
  Ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ո­րոշ ու­ժեր այս օ­րե­րին ակ­տիվ քն­նար­կում­նե­րի մեջ են, հնա­րա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ձևա­չա­փերն են հս­տա­կեց­նում: Ներ­քուստ «եփ­վում» են գոր­ծըն­թաց­նե­րը, սա­կայն վճ­ռա­կան քայ­լեր դեռ չկան:
 • Նաիրա Զոհրաբյան. Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը խորհրդարանական այս մեծամասնությունն է

  Նաիրա Զոհրաբյան. Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը խորհրդարանական այս մեծամասնությունն է

  30.01.2020| 14:23
  «Հրապարակը» գրում է. «Ի՞նչ չեք կիսում «Իմ քայլի» հետ՝ հարցրինք ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։
 • Վար­չա­պե­տին տես­նե­լով՝ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը վա­զե­լով դահ­լիճ են մտ­նում

  Վար­չա­պե­տին տես­նե­լով՝ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը վա­զե­լով դահ­լիճ են մտ­նում

  24.01.2020| 04:47
  «Վա­զիր, վա­զիր»,- գոր­ծըն­կե­րոջն ա­սում էր «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը, որ շտա­պում էր կա­ռա­վա­րու­թյան հետ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հար­ցու­պա­տաս­խա­նին: Ա­ճա­պա­րող խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան միակ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը չէր, որ րո­պե ա­ռաջ ցան­կա­նում էր ԱԺ դահ­լի­ճում իր տե­ղը զբա­ղեց­նել, նրա օ­րի­նա­կին հետևում էր խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը՝ գրե­թե ամ­բողջ կազ­մով:
 • Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  24.01.2020| 04:41
  Այն, որ իշ­խա­նու­թյու­նը հա­սա­րա­կու­թյու­նից կտր­վում է, տե­սել ենք ու հի­մա էլ նո­րերն այդ ճա­նա­պար­հին են, բայց որ ընդ­դի­մու­թյունն է այդ կար­գա­վի­ճա­կում հայ­տն­վել, պար­զա­պես ան­հաս­կա­նա­լի է։
 • Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  24.01.2020| 04:35
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դահ­լի­ճը վե­րագ­տել է նախ­կին­նե­րի «փառ­քը»: Քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րից հե­տո բո­լո­րո­վին նոր ո­րա­կի օ­րենս­դիր ձևա­վո­րե­լու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող­ներն ար­դեն ո­րե­րորդ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում են՝ 7-րդ գու­մար­ման ԱԺ-ն ո­րա­կա­կան ու բո­վան­դա­կա­յին որևէ ա­ռա­վե­լու­թյուն չու­նի նա­խորդ­նե­րի նկատ­մամբ:
 • Խորհրդարանական իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար արժեն

  Խորհրդարանական իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար արժեն

  22.01.2020| 14:32
  Այն բառամթերքը, քննարկումների այն մակարդակը, որ երեկ ԱԺ-ում եղավ, ապացուցում է, թե ինչ անորակ խորհրդարան ունենք։ Անկեղծ չենք լինի, եթե ասենք, որ սա միակ գումարման խորհրդարանն է, որտեղ ԱԺ-ին անհարիր, Արարատ Միրզոյանը կասեր՝ «բիսեդկայում լռվածի» անպարկեշտ բառուբանով են պատգամավորները միմյանց հետ վիճում։
 • Գագիկ Ծառուկյան. Եթե այս խորհրդարանը լուծարվեց, մյուսը եկավ, ոչինչ չի փոխվելու

  Գագիկ Ծառուկյան. Եթե այս խորհրդարանը լուծարվեց, մյուսը եկավ, ոչինչ չի փոխվելու

  20.01.2020| 13:50
  25-30 ընկերություն ստուգումների մեջ է, ստուգել են, ստուգում են, թող ստուգեն, ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը՝ անդրադառնալով իր անվան հետ փոխկապված ընկերություններում ստուգումների գործընթացներին։ Լրագրողներից մեկի՝ ԱԺ-ն լուծարելու վերաբերյալ հարցին էլ ի պատասխան՝ նա նշեց, որ պետք է ընդամենը ծրագրված աշխատանքներ տանել։