«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Վա­խեց­նում է, չի լու­ծա­րի

Վա­խեց­նում է, չի լու­ծա­րի
17.09.2019 | 00:31

«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի զայ­րույթն է ա­ռա­ջաց­նում ար­դեն։ Մենք գրել էինք, որ պայ­թյուն­ներն ան­խու­սա­փե­լի են, ե­րեկ­վա իր ա­սու­լի­սում Փա­շի­նյա­նը չբա­ցա­ռեց խոր­հր­դա­րա­նը ցրե­լու հե­ռան­կա­րը՝ ա­մեն ինչ հնա­րա­վոր հա­մա­րե­լով։

Ի դեպ, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ո­րոշ իմ­քայ­լա­կան­նե­րի շր­ջա­նում բուռն քն­նարկ­ման հարց է դար­ձել։ Ո­մանք, ի­րենց գլ­խի գա­լի­քը կան­խազ­գա­լով, ար­դեն վա­ղուց են նոր տե­րեր փնտ­րում (Փա­շի­նյա­նը բաց տեքս­տով մի քա­նի ան­գամ խմ­բակ­ցու­թյան նիս­տե­րի ժա­մա­նակ ա­սել է, որ ե­թե հա­կա­սու­թյուն­նե­րը հաս­նեն գա­գաթ­նա­կե­տին, կմ­տա­ծի նոր խոր­հր­դա­րան ձևա­վո­րե­լու մա­սին)։ Սա­կայն փաստն այն է, որ ե­թե վա­ղը Փա­շի­նյա­նը ո­րո­շի ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ անց­կաց­նել, չի կա­րող ու­նե­նալ այս­պի­սի մե­ծա­մաս­նու­թյուն, կզրկ­վի խոր­հր­դա­րա­նա­կան հե­նա­րա­նից, որ­քան էլ այն այ­սօր բզկտ­ված է ու ան­միա­բան։

Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1063

Մեկնաբանություններ