Երբ կյան­քը գա­րուն է և քսան տա­րե­կան

Երբ կյան­քը գա­րուն է  և քսան տա­րե­կան
22.05.2020 | 00:03
Երբ ա­ռա­վոտ­ներդ մի ու­րիշ բույր ու գույն ու­նեն, երբ տար­վա ցան­կա­ցած ե­ղա­նա­կին օրդ տաք ու չվեր­ջա­ցող է, երբ ա­ռանց պատ­ճա­ռի էլ ներ­սումդ մեկ հա­լոցք է, մեկ՝ փո­թորկ­վող խեն­թու­թյուն, ու­րեմն քսան տա­րե­կան ես: ՈՒ երբ քսան տա­րե­կան ես, աշ­խար­հը ոտ­քիդ տակ է, ու ծո­վը՝ ծնկ­նե­րիցդ, կյանքն էլ՝ չվեր­ջա­ցող հե­քիաթ:
Հի­մա մեր Վրե­ժի՝ «Ի­րա­տե­սի» հե­ղի­նակ Վրեժ Ա­ռա­քե­լյա­նի դուստր ՆԱԻ­ՐԱ Ա­ՌԱ­ՔԵ­ԼՅԱՆՆ իր կյան­քի այդ ա­մե­նաեր­ջա­նիկ հո­բե­լյանն է նշում, իր ոս­կի տա­րի­քը, մենք էլ սր­տանց միա­նում ենք նրան շնոր­հա­վո­րող­նե­րին ու ա­սում.
-Հո­բե­լյան­ներ դեռ շատ կլի­նեն կյան­քումդ, բայց քսան տա­րե­կան դու էլ չես լի­նի, և ու­րեմն վա­յե­լիր անմ­նա­ցորդ քո բա­ժին այս հրաշք տա­րի­քը, ու այն, ին­չը ե­րեկ հե­քիաթ էր թվում, այ­սօր ի­րա­կա­նու­թյուն թող դառ­նա:
Բա­րի տա­րե­դարձ:
Դիտվել է՝ 501

Մեկնաբանություններ