Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
21.01.2020 | 00:01
Քան­զի բա­զում են մեր ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րը քո ա­ռաջ, և մեր մեղ­քե­րը հա­կա­ռակ կանգ­նե­ցին մեզ. մեր ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րը մե՛ր մեջ են, մենք ինք­նե՛րս գի­տենք մեր ա­նի­րա­վու­թ­յուն­նե­րը։ Ամ­բա­րիշտ դար­ձանք և ստե­ցինք Տի­րոջ ա­ռաջ, հետ կանգ­նե­ցինք մեր Աստ­ծուց, ա­նի­րա­վու­թ­յուն խո­սե­ցինք և ապս­տամ­բե­ցինք, մեր սր­տե­րում ա­նի­րա­վու­թ­յան խոս­քեր հղա­ցանք ու ո­րո­ճա­ցինք։ Հետ վա­նե­ցինք ի­րա­վուն­քը, և ար­դա­րու­թ­յու­նը հե­ռա­ցավ մեզ­նից։ Ճշ­մար­տու­թ­յու­նը սայ­թա­քեց նրանց ճա­նա­պարհ­նե­րից. նրանք ու­ղիղ ճա­նա­պար­հով չկա­րո­ղա­ցան գնալ։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թ­յու­նը 59. 12-14
Դիտվել է՝ 203

Մեկնաբանություններ