• Գրենլանդիան հալվող սառույցով խմելու ջրի բիզնես կանի

  21.02.2020| 13:43
  Երկիր մոլորակին հետապնդող գլոբալ տաքացման հետևանքով հալվում են նաև Գրելանդիայի սառցադաշտները: Հալոցքից առաջացած քաղցրահամ ջուրը կղզու էներգետիկայի նախարարությունը պատրաստվում է վաճառքի հանել:
 • Մարդու տարիքը հնարավոր է որոշել նրա մաշկի վրայի մանրէներով

  Մարդու տարիքը հնարավոր է որոշել նրա մաշկի վրայի մանրէներով

  21.02.2020| 13:33
  Ամերիկացի մանրեբաններն այնպիսի ալգորիթմ են մշակել, որ թույլ է տալիս որոշել մարդու տարիքը նրա մաշկի միկրոֆլորայի օգնությամբ: Այս մասին գրում է ТАСС լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով mSystems գիտական ամսագրին:
 • Գիտնականներն առաջարկում են իջեցնել ինքնաթիռի թռիչքի բարձրությունը հանուն գլոբալ տաքացման կանխարգելման

  Գիտնականներն առաջարկում են իջեցնել ինքնաթիռի թռիչքի բարձրությունը հանուն գլոբալ տաքացման կանխարգելման

  21.02.2020| 13:31
  Բնապահպանության և կիլմայի փոփոխության մասնագետներն առաջարկում են փոխել ինքնաթիռների թռիչքների բարձրությունը՝ կանխելու համար ահագնացող գլոբալ տաքացումը: Այս մասին գրում է ТАСС-ը՝ հղում անելով Environmental Science & Technology ամսագրին, որտեղ այս թեմայով հոդված է լույս տեսել:
 • Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  21.02.2020| 01:07
  ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն՝ «Յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող, օ­րեն­քին հա­մա­պա­տաս­խան, ու­նի ա­ռողջ, անվ­տանգ և ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույն աշ­խա­տա­ժա­մա­նա­կի սահ­մա­նա­փակ­ման, ա­մե­նօ­րյա և շա­բա­թա­կան հան­գս­տի, ինչ­պես նաև ա­մե­նա­մյա վճա­րո­վի ար­ձա­կուր­դի ի­րա­վունք»:
 • Մի օր ձեր դռանն էլ է այս ուղ­տը չո­քե­լու

  Մի օր ձեր դռանն էլ է այս ուղ­տը չո­քե­լու

  21.02.2020| 00:50
  Դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյան բա­րե­փո­խում­նե­րի ողջ գոր­ծըն­թա­ցը հան­գեց ըն­դա­մե­նը ՍԴ-ի գոր­ծող կազ­մը փո­խե­լուն միտ­ված հան­րաք­վեի անց­կաց­մա­նը։ Երկ­րոր­դա­կան պլան են մղ­վել ան­կախ, ոչ կո­ռում­պաց­ված դա­տա­կան հա­մա­կարգ ու­նե­նա­լու բո­լոր խոս­տում­նե­րը։
 • Արդեն զա­վեշ­տա­լի է

  Արդեն զա­վեշ­տա­լի է

  21.02.2020| 00:23
  Հան­րաք­վեն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար կա­ռա­վա­րու­թյու­նը Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վին կհատ­կաց­նի 2 մի­լիարդ 553,049 հա­զար դրամ, 660 մի­լիոն դրամ էլ՝ հան­րաք­վեի քվեար­կու­թյան ժա­մա­նակ առն­վազն 1500 տե­ղա­մա­սե­րից քվեար­կու­թյան ըն­թաց­քի և քվեար­կու­թյան ար­դյունք­նե­րի ամ­փոփ­ման գոր­ծըն­թա­ցի տե­սան­կա­րա­հան­ման և միա­ժա­մա­նա­կյա հա­մա­ցան­ցա­յին հե­ռար­ձակ­ման գոր­ծըն­թացն ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով։
 • Կառավարությունը Վահե Գրիգորյանի մասին պաշտոնապես սուտ տեղեկություն է տվել

  Կառավարությունը Վահե Գրիգորյանի մասին պաշտոնապես սուտ տեղեկություն է տվել

  20.02.2020| 13:02
  ՀՀ կառավարությունը ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի աշխատանքային գործունեությանը վերաբերող պաշտոնական հարցմանն ի պատասխան պաշտոնապես սուտ տեղեկություն է տալիս․ գրում է Yerevan.today-ը։
 • Չինաստանում կենդանիների վրա փորձարկում է կորոնավիրուսի պատվաստանյութը

  Չինաստանում կենդանիների վրա փորձարկում է կորոնավիրուսի պատվաստանյութը

  18.02.2020| 22:34
  Չինաստանի առողջապահության հարցերով հանձնաժողովն արդեն օրեր շարունակ տարատեսակ փորձարկումներ է անում կենդանիների վրա՝ կանխարգելելու կորոնավիրուսը: Ռուսական լրատվամիջոցները գրում են, որ չինացի գիտնականներն արդեն սկսել են կենդանիների վրա փորձարկումներ անել՝ հիվանդությունը կանխարգելող ցանկալի պատվաստանյութը ստանալու համար:
 • Պատմության մեջ առաջին անգամ Անտարկտիկայում ջերմաստիճանը հատել է +20-ի սահմանը

  Պատմության մեջ առաջին անգամ Անտարկտիկայում ջերմաստիճանը հատել է +20-ի սահմանը

  18.02.2020| 22:27
  Անհավանական, անոմալ երևույթ է. այսպիսին է եղել բրազիլացի գիտնականների գնահատականն օրերս Անտարկտիկայում գրանցված ռեկորդային բարձր ջերմաստիճանին, որն ըստ Ցելսիուսի սանդղակի՝ +20.75 է եղել:
 • «Բո­լոր սլա­վո­նա­կան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մեջ ա­մե­նա­հե­րո­սա­կա­նը սեր­բերն են»

  «Բո­լոր սլա­վո­նա­կան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մեջ ա­մե­նա­հե­րո­սա­կա­նը սեր­բերն են»

  18.02.2020| 12:30
  Ա­վե­տիք Ի­սա­հա­կյա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Սեր­բիա­յի պե­տա­կա­նու­թյան օր­վան նվիր­ված գրա­կան-ե­րաժշ­տա­կան ցե­րե­կույթ, ո­րը կազ­մա­կեր­պել էր Հա­յաս­տա­նում Սեր­բիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան հյու­պա­տո­սու­թյու­նը: Հն­չե­ցին Սեր­բիա­յի և Հա­յաս­տա­նի հիմ­նե­րը: