• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.11.2019| 00:03
  Մի՞­թե նա, որ հող է հեր­կում, ա­մեն օր հերկ կա­նի, մի՞­թե կա­վը բրու­տին կա­րող է ա­սել, թե` ի՞նչ ես ա­նում, ին­չու՞ չես աշ­խա­տում, ձեռ­քեր չու­նե՞ս. մի՞­թե ստեղծ­վածն իր ստեղ­ծո­ղին կա­րող է ա­սել, թե` ին­չու՞ այս­պես ստեղ­ծե­ցիր ինձ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  05.11.2019| 00:03
  Դու տվե­ցիր ինձ գա­վա­զանն Ա­հա­րո­նի` Աբ­րա­հա­մի, Հա­կո­բի ու Մով­սե­սի, Դավ­թի, Էս­թե­րի: Ա­սա­ցիր` պիտ հաղ­թես քո թշ­նա­մի­նե­րին:
 • Աստ­ված մեզ երկ­չո­տու­թ­յան ո­գի չտ­վեց, այլ զո­րու­թ­յան, սի­րո և զգաս­տու­թ­յան

  Աստ­ված մեզ երկ­չո­տու­թ­յան ո­գի չտ­վեց, այլ զո­րու­թ­յան, սի­րո և զգաս­տու­թ­յան

  05.11.2019| 00:02
  Վեր­ջին օ­րե­րին քրիս­տո­նյա­նե­րի հա­մար ա­ռա­վել հրա­տապ է ապ­րե­լը հենց այս հա­մոզ­մուն­քով: Երկ­չո­տու­թյան ո­գի չենք ստա­ցել, բայց հան­դգ­նու­թյան («սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյա՞ն») ո­գի էլ չենք ստա­ցել, այլ Ե­կե­ղե­ցու դեմ հա­լա­ծանք­նե­րին համ­բե­րու­թյամբ դի­մա­կա­յե­լու զո­րու­թյուն.
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.11.2019| 00:01
  Ձեզ­նից ո՞վ է նա, որ ա­կանջ կդ­նի այս ա­մե­նին և կմ­տա­ծի այն մա­սին, թե ինչ է կա­տար­վե­լու հե­տա­գա­յում։ Ո՞վ մատ­նեց Հա­կո­բին հափշ­տա­կու­թ­յան, Իս­րա­յե­լը` ա­վա­րա­ռու­թ­յան. ո՞չ ար­դ­յոք Աստ­ված, ո­րի հան­դեպ մեղք գոր­ծե­ցին, չկա­մե­ցան ըն­թա­նալ նրա ճա­նա­պարհ­նե­րով և չլ­սե­ցին նրա օ­րենք­նե­րը։
 • Ի՞նչ է կատարվում ուղղափառ աշխարհում

  Ի՞նչ է կատարվում ուղղափառ աշխարհում

  04.11.2019| 11:05
  Ռուս ուղղափառ եկեղեցին խզել է հարաբերությունները Էլլադայի՝ Հունաստանի եկեղեցու հովվապետի հետ՝ ասել է Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Սինոդի արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ միտրոպալիտ Իլարիոնը Россия-24-ի եթերում:
 • Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

  Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

  01.11.2019| 00:16
  Կե­չա­ռի­սի վա­նա­կան հա­մա­լի­րը հա­յաս­տա­նյան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ե­զա­կի հրա­շա­լիք­նե­րից է: Հատ­կան­շա­կան է, որ ծաղ­կա­ձո­րյան գե­ղա­տե­սիլ բնու­թյան գր­կում վեր խո­յա­ցող ե­կե­ղե­ցի­նե­րը զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի պա­կաս չու­նեն:
 • «Սուրբ խա­չի» ան­կու­մը

  «Սուրբ խա­չի» ան­կու­մը

  01.11.2019| 00:14
  2007-ի նո­յեմ­բե­րի մի թախ­ծա­նուշ օր էր։ Գի­շե­րը տերևա­թափ­վել էին պու­րա­կի բար­դի­նե­րը, բայց կե­սօ­րին արևը դեռ ջեր­մաց­նում էր։
 • «Վա՜յ ձեզ, կեղ­ծա­վոր­նե­րիդ՝ օ­րենս­գետ­նե­րիդ և փա­րի­սե­ցի­նե­րիդ»

  «Վա՜յ ձեզ, կեղ­ծա­վոր­նե­րիդ՝ օ­րենս­գետ­նե­րիդ և փա­րի­սե­ցի­նե­րիդ»

  01.11.2019| 00:11
  Մենք, որ ապ­րում ենք Քրիս­տո­սի ի­րա­վա­հա­ջորդ­նե­րի օ­րոք, այդ խոս­քե­րը չպետք է ըն­կա­լենք իբրև պատ­մա­կան ակ­նարկ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.11.2019| 00:09
  Տե՛ր իմ, սպաս­ման հի­վանդ եմ կր­կին։ Հո­գիս տեն­չում է արևի շո­ղեր: Ցա­վից երկ­տակ­ված մտ­քե­րիս վրա, Շաղ տուր ցո­րենդ` գի­նու ու հա­ցի։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.11.2019| 00:08
  Դու մի՛ վա­խե­ցիր, քան­զի ես քեզ հետ եմ, մի՛ խաբ­վիր, քան­զի ես եմ քո Աստ­վա­ծը, ես, որ զո­րաց­րի քեզ, օգ­նե­ցի քեզ ու պահ­պա­նե­ցի քեզ իմ ար­դար ա­ջով։