• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.10.2019| 00:03
  «Ես` Տեր Աստ­վածս, ար­դա­րու­թյամբ կան­չե­ցի քեզ, բռ­նե­ցի քո աջ ձեռ­քից ու զո­րա­վոր դարձ­րի քեզ, իբրև ուխտ տվե­ցի քեզ ժո­ղովր­դին և իբրև լույս` հե­թա­նոս­նե­րին, որ­պես­զի կույ­րե­րի աչ­քե­րը բա­նաս և խա­վա­րի մեջ նս­տած կա­լա­նա­վոր­նե­րին հա­նես բան­տից ու զն­դա­նից։ Ես եմ Տեր Աստ­վա­ծը, սա է իմ ա­նու­նը, իմ փառ­քը ու­րի­շին չեմ տա, ոչ էլ քա­ջու­թյու­նը` կուռ­քե­րին»։
 • «Շա­տե­րը, ո­րոնց մա­սին շատ ան­գամ ա­սել եմ ձեզ և այժմ էլ լա­լով եմ ա­սում, ըն­թա­նում են որ­պես թշ­նա­մի­ներ Քրիս­տո­սի Խա­չի»

  «Շա­տե­րը, ո­րոնց մա­սին շատ ան­գամ ա­սել եմ ձեզ և այժմ էլ լա­լով եմ ա­սում, ըն­թա­նում են որ­պես թշ­նա­մի­ներ Քրիս­տո­սի Խա­չի»

  25.10.2019| 00:03
  Խա­չը դա­տաս­տան է նրանց հա­մար, ով­քեր ա­նար­գում են այն, և փր­կու­թյուն նրանց հա­մար, ով­քեր եր­կր­պա­գում են: Ե­թե նախ­կի­նում մար­դիկ ի­րենց կյանքն էին նվի­րա­բե­րում հա­նուն Քրիս­տո­սի` նա­հա­տա­կու­թյան պսա­կը կրե­լով հա­վի­տե­նա­կան կյան­քի հա­մար, ա­պա այ­սօր պատ­կե­րը փոխ­վել և աստ­ված­հայ­հո­յու­թյան է վե­րած­վել:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.10.2019| 00:02
  Եթե հոգու լույսերը վառվեին, մեր արցունքներն այսքան տաք չէին լինի. Մենք կբալասանվեինք երկնային թռիչքների մեջ:
 • «Ե­գիպ­տո­սից գան­ձեր հա­նե­ցեք»

  «Ե­գիպ­տո­սից գան­ձեր հա­նե­ցեք»

  22.10.2019| 00:06
  Ե­գիպ­տո­սը ժա­մա­նա­կի քա­ղա­քակր­թու­թյան բնօր­րանն էր հա­մար­վում, և մար­դը այն­տեղ մեղ­քե­րի ստր­կու­թյան գե­րին էր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.10.2019| 00:05
  Տեր, այս ան­գամ լուռ ու հո­ժար եմ վե­րա­դառ­նում վրա­նիդ տակ, Ըն­դու­նի՛ր որ­դուդ, Ա­նա­պա­տում կր­կին ինձ գտար, վեր­քե­րի ու ա­ր­յան մեջ, ՈՒ ա­սա­ցիր` ապ­րի՛ր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.10.2019| 00:03
  Ո՞վ կա­րո­ղա­ցավ իր ա­փով չա­փել ջրե­րը, թզով` եր­կին­քը և քլով` հա­մայն եր­կի­րը. ո՞վ կա­րո­ղա­ցավ լեռ­նե­րը կշ­ռել կշեռ­քով և դաշ­տե­րը` նժա­րով։ Ո՞վ ի­մա­ցավ Տի­րոջ մտ­քե­րը, ո՞վ խորհր­դա­տու դար­ձավ նրան` իբրև թե նրան խե­լա­միտ դարձ­նե­լու հա­մար։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.10.2019| 00:08
  Կյանք տուր մեզ, Տե՛ր, ու էլ ավելի… Այս ծանր պահին կյանք տուր մեզ, կյանքի Աստված.
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.10.2019| 00:06
  Ար­դարև, նրանք մո­լոր­ված են գի­նով, նրանք ի­րենց կորց­րին օ­ղու հա­մար. քա­հա­նան ու մար­գա­րեն օ­ղու հա­մար հի­մա­րա­ցան, գի­նու հա­մար ցնոր­վե­ցին. օ­ղիով հար­բած` նրանք դան­դա­չե­ցին ու մո­լոր­վե­ցին, ո­րով­հետև դա ինք­նին հի­մա­րու­թյուն է։
 • Մե՛նք ենք ո­րո­շում, թե ինչ­պես ապ­րել

  Մե՛նք ենք ո­րո­շում, թե ինչ­պես ապ­րել

  18.10.2019| 00:04
  Չա­րա­ցած մարդ­կու­թյու­նը` ամ­բո­խի վե­րած­ված, ա­նօ­րեն կեց­ված­քով, դե­պի ինք­նաոչն­չա­ցում է գնում` չգի­տակ­ցե­լով իր իսկ մո­տա­լուտ վախ­ճա­նը:
 • «Այդ ձեր անգլո-ամերիկյան կտերը հավաքեք ու գնացեք ձեր երկրներ»

  «Այդ ձեր անգլո-ամերիկյան կտերը հավաքեք ու գնացեք ձեր երկրներ»

  17.10.2019| 13:41
  «System Of A Down» խմբի մենակատար Սերժ անկյանը, դատելով ամենից, ցավոտ է տարել օրերս Երևանի Հովհաննես ումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում սատանիստական «Vader» ռոք խմբի երևանյան համերգի չեղարկումը, և «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում այդ կապակցությամբ հանդես եկել քննադատությամբ: