• Ձա­խող­ված կա­ռա­վար­ման հա­մար մե­ղա­վոր­ներ են պետք

  Ձա­խող­ված կա­ռա­վար­ման հա­մար մե­ղա­վոր­ներ են պետք

  08.05.2020| 00:45
  Այն, որ իշ­խա­նու­թյու­նը կո­րո­նա­վի­րու­սի հետևանք­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված ի­րա­վի­ճա­կի կա­ռա­վա­րումն ամ­բող­ջու­թյամբ տա­պա­լել է, վկա­յում է վա­րա­կա­կիր­նե­րի օր օ­րի մե­ծա­ցող թի­վը։ Կա­րան­տի­նա­յին ռե­ժիմն ամ­բող­ջու­թյամբ ան­հաս­կա­նա­լի ու ա­նօ­գուտ շր­ջան դար­ձավ։
 • Ում շունն են տնտեսական ցուցանիշները, մենք 30 մլրդ դոլարի օգուտին ենք սպասում

  Ում շունն են տնտեսական ցուցանիշները, մենք 30 մլրդ դոլարի օգուտին ենք սպասում

  07.05.2020| 21:55
  Մի քանի օր է Աժ-ում քննարկվում է կառավարության ծրագրի 2019-ի կատարողականը։ Սակայն քաղաքական հայտարարություններն ու Փաշինյանի մտքի «գոհարներն» այնքան շատ են, որ ստվերել են նախորդ տարվա տնտեսական ցուցանիշները։
 • Համացանցից գրոհներն ու տեղային սպառնալիքները

  Համացանցից գրոհներն ու տեղային սպառնալիքները

  06.05.2020| 13:52
  Հայաստանում 2020-ի առաջին եռամսյակում համացանցից գրոհների ենթարկվել է օգտատերերի 28,3%-ը, և գրանցվել է դրանց հետ կապված 331 հազ. 20 միջադեպ։ 2019-ի նույն ժամանակահատվածում նման գրոհների բախվել է օգտատերերի 16,13%-ը։
 • «Նավ­թա­յին պա­տե­րազմն» աշ­խար­հում և «թեժ պա­տե­րազմ­նե­րի» ռիս­կե­րը

  «Նավ­թա­յին պա­տե­րազմն» աշ­խար­հում և «թեժ պա­տե­րազմ­նե­րի» ռիս­կե­րը

  05.05.2020| 00:44
  Վեր­ջերս մենք հայտ­նել էինք մեր ըն­թեր­ցող­նե­րին, որ, «հան­գա­մանք­նե­րի տա­րօ­րի­նակ բե­րու­մով», մո­լո­րա­կում Covid-19 կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծումն ըստ ժա­մա­նա­կի հա­մընկ­նում է նավ­թա­յին ա­նո­ղոք պայ­քա­րի հետ, ո­րում ներգ­րավ­ված են մի կող­մից` ԱՄՆ-ը և Սաու­դյան Ա­րա­բիան, մյուս կող­մից` Ռու­սաս­տա­նը, Ի­րա­նը և Չի­նաս­տա­նը։
 • Դուք ա­սա­ցիք

  Դուք ա­սա­ցիք

  05.05.2020| 00:26
  Երբ իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, պա­տեհ-ան­պա­տեհ ա­ռի­թով, ընդ­դի­մա­խոս­նե­րի քն­նա­դա­տու­թյու­նը վե­րագ­րում են ա­պօ­րի­նի գույ­քի բռ­նա­գանձ­մա­նը, մի փոքր նր­բու­թյուն մո­ռա­նում են. այս օ­րեն­քը տա­րած­վե­լու է նաև ի­րենց վրա, իսկ իշ­խա­նու­թյան շար­քե­րում հաս­տատ այդ օ­րեն­քից դժ­գո­հող­ներ կան։
 • «Ռոսկոսմոսը» արտակարգ իրավիճակները վերահսկող տիեզերական համալիր կստեղծի

  «Ռոսկոսմոսը» արտակարգ իրավիճակները վերահսկող տիեզերական համալիր կստեղծի

  03.05.2020| 22:37
  Ռուսաստանում կստեղծվի արտակարգ իրավիճակները մոնիթորինգ անող տիեզերական համալիր: «Ռոսկոսմոսը» նախատեսում է ավելի քան 7.5 միլիարդ ռուբլի ծախսել դրա վրա: Այս մասին տեղեկացնում է ТАСС գործակալությունը:
 • Ռուսաստանը խոր ճգնաժամի մեջ է ընկնում

  Ռուսաստանը խոր ճգնաժամի մեջ է ընկնում

  30.04.2020| 13:53
  Վիթխարի Ռուսաստանը շարժվում է դեպի կորոնավիրուսի տարածման պիկը: Տնտեսությունը և աշխատավարձները շարունակում են անկումը, միլիոնավոր ռուսաստանցիների աղքատություն է սպառնում՝ գրում է Handelsblatt-ը:
 • Նավթամբարները լցվում

  Նավթամբարները լցվում

  28.04.2020| 11:24
  Սպառման բացակայությունը հանգեցնում է նավթամբարների գերհագեցածությանը՝ Der Spiegel-ի տվյալներով՝ ազատ են միայն նավթամբարների 27%, իբրև լողացող պահեստարաններ օգտագործվում են լցանավերը:
 • Ո՞րն է հիմ­նադ­րա­մի ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը. հա­յութ­յան փո­ղե­րով սա­տար կանգ­նել չի­նա­կան ըն­կե­րու­թ­յուն­նե­րի՞ն՝ մեզ դարձ­նե­լով ոչ հայ­կա­կան ծագ­ման ար­տադ­րան­քի սպա­ռո­ղը

  Ո՞րն է հիմ­նադ­րա­մի ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը. հա­յութ­յան փո­ղե­րով սա­տար կանգ­նել չի­նա­կան ըն­կե­րու­թ­յուն­նե­րի՞ն՝ մեզ դարձ­նե­լով ոչ հայ­կա­կան ծագ­ման ար­տադ­րան­քի սպա­ռո­ղը

  28.04.2020| 00:37
  Ամ­բող­ջու­թյամբ կողմ եմ Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ոտ­քի հա­նե­լու Հա­մա­զաս­պյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը («Ի­րա­տես», թիվ 23, 2020 թ.):
 • Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  28.04.2020| 00:17
  Վի­վա-ՄՏՍ-ը վե­րա­նա­յել է սո­ցիա­լա­կան ուղղ­վա­ծու­թյան ծրագ­րե­րի ցանկն ու կա­յաց­րել ի­րա­վի­ճա­կից բխող ո­րո­շում։ COVID-19-ի դեմ հա­մա­կարգ­ված պայ­քա­րի և հե­ռա­վար կր­թու­թյու­նը նաև սո­ցիա­լա­պես խո­ցե­լի խմ­բե­րում ընդգրկված ըն­տա­նիք­նե­րի դպ­րո­ցա­հա­սակ ա­շա­կերտ­նե­րին հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լու ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ըն­կե­րու­թյու­նը 500 սմարթ­ֆոն է նվի­րա­բե­րել ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյա­նը։