• Ովքեր են ենթակա սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված զորահավաքային զորակոչին

  Ովքեր են ենթակա սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված զորահավաքային զորակոչին

  28.09.2020| 21:11
  ՀՔԱՎ-ը տեղեկանք է պատրաստել, թե ովքեր են ենթակա զորահավաքին։ Զինվորական ծառայության ներգրավումն իրականացվում է` զորահավաքային զորակոչի միջոցով` պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիների համար – «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ:
 • Արցախը ճանաչել և ռազմաքաղաքական դաշինք կնքել

  Արցախը ճանաչել և ռազմաքաղաքական դաշինք կնքել

  27.09.2020| 19:52
  Ռազմական դրություն հայտարարելու համար գումարված Աժ նիստում Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մի քանի ուշագրավ, «կոնֆիդենցիալ» բացահայտումներ արեց, մասնավորապես «ՀՀ-ի առաջ հետևողական և շարունակական պայման է դրվել՝ զիջել առնվազն անվտանգության գոտին, առանց որեւէ նախապայմանի, առանց որեւէ կարգավիճակային ճշտման», ինչպես նաև «եթե համաձայն ենք Արցախի ինքնավար մարզ տարբերակին, հենց հիմա կարող ենք կանգնեցնել պատերազմը»։
 • ՊՆ. Նախատեսված ժամկետից ավել ծառայելու մասին խոսք լինել չի կարող

  ՊՆ. Նախատեսված ժամկետից ավել ծառայելու մասին խոսք լինել չի կարող

  26.09.2020| 14:34
  Կառավարությունը ներկայացրել է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2020թ. ձմեռային զորակոչ և զորացրում հայտարարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը:
 • Ինչու՞ են Ադրբեջանում զորակոչում պահեստազորին

  Ինչու՞ են Ադրբեջանում զորակոչում պահեստազորին

  25.09.2020| 10:43
  Ադրբեջանում սկսվել է պահեստազորի անակնկալ զորահավաք՝ զինկոմիսարիատներ են կանչում վաղուց զորացրվածներին և անմիջապես ուղարկում են զորավարժությունների, փողոցներում ոստիկանությունը հավաքում է թափք ունեցող անձնական մեքենաները բանակի կարիքների համար:
 • Ալիևի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հու­շում են` Ադր­բե­ջա­նը պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի

  Ալիևի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հու­շում են` Ադր­բե­ջա­նը պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի

  25.09.2020| 00:07
  Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևը սեպ­տեմ­բե­րի 19-ին «Ապ­շե­րոն» հան­քա­վայ­րում ծո­վա­յին գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հիմ­նար­կե­քի ա­րա­րո­ղու­թյան ժա­մա­նակ ԶԼՄ-նե­րին տված հար­ցազ­րույ­ցում հայ­տա­րա­րել է ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան գո­տու շփ­ման գծի մոտ հայ­կա­կան զին­ված ու­ժե­րի կենտ­րո­նաց­ման մա­սին և այն հա­մա­րել Երևա­նի կող­մից պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաս­տում:
 • Հի­մա դաշ­նա­կի՞ց, թե՞ գոր­ծա­կալ­ներ

  Հի­մա դաշ­նա­կի՞ց, թե՞ գոր­ծա­կալ­ներ

  25.09.2020| 00:04
  Թեև Թուր­քիան Ադր­բե­ջա­նի հետ թև թևի տված ար­դեն եր­կու ա­միս է ակ­տիվ խո­սում ու պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի, Հա­յաս­տա­նի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան կյան­քի մար­տահ­րա­վեր­ներն ա­մեն օր նոր պոռ­թկ­ման ա­ռիթ են դառ­նում, իշ­խա­նու­թյու­նը լրիվ այլ հոգս ու­նիգ զբաղ­ված է Ռու­սաս­տա­նի գոր­ծա­կա­լա­կան ցան­ցով և 2050-ի մա­սին հե­քիաթ­ներ հյու­սե­լով՝ չու­նե­նա­լով գո­նե ա­ռա­ջի­կա մեկ տար­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծրա­գիր։
 • Իրաքում սպանվել է ԻՊ պարագլուխներից մեկը

  Իրաքում սպանվել է ԻՊ պարագլուխներից մեկը

  21.09.2020| 11:02
  Ռուսական РИА Новости գործակալությունը, իրաքի Al-Sumaria հեռուստաալիքին հղում անելով, նշում է, որ իրաքցի ուժայինները Բաղդադում ձերբակալել են «Իսալամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխներից մեկին:
 • «Պա­տե­րազ­մի դեպ­քում ես կր­կին դիր­քեր կմեկ­նեմ»

  «Պա­տե­րազ­մի դեպ­քում ես կր­կին դիր­քեր կմեկ­նեմ»

  15.09.2020| 01:09
  Դա­րե­ր շա­րու­նակ Հա­յոց աշ­խար­հում ծն­վել են այն­պի­սի քա­ջա­զուն­ներ, ով­քեր ա­ռանց կյան­քը խնա­յե­լու պայ­քա­րել են հայ­րե­նի­քը շե­նաց­նե­լու, բար­գա­վա­ճե­լու ու ար­տա­քին թշ­նա­մուց պաշտ­պան­վե­լու հա­մար: Մեր օ­րե­րի հե­րոս­նե­րի շար­քին է դաս­վում սիր­ված լրագ­րող, հա­ճախ դիր­քեր այ­ցե­լող, ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից և լու­սա­բա­նող լրագ­րող ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱ­ՆԸ:
 • Հա­յաս­տա­նի ու հա­յութ­յան թշ­նա­մի­նե­րը շա­րու­նա­կում են ստո­րու­թ­յուն­ներ պատ­րաս­տել

  Հա­յաս­տա­նի ու հա­յութ­յան թշ­նա­մի­նե­րը շա­րու­նա­կում են ստո­րու­թ­յուն­ներ պատ­րաս­տել

  15.09.2020| 01:00
  Օ­գոս­տո­սի 19-ին եր­կու մի­ջա­դեպ ե­ղավ, և ե­թե եր­կուսն էլ դի­տար­կենք նույն տե­սան­կյու­նից, ա­պա կս­տաց­վի այս­պի­սի պատ­կեր։ Աշ­խար­հագ­րո­րեն այդ ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը կար­ծես թե կապ­ված չեն, թեև եր­կու դեպ­քում էլ կամ դի­տորդ­ներ, կամ գոր­ծող ան­ձինք են ե­ղել թուրք զին­վո­րա­կան­նե­րը։ Եվ քա­նի որ Սև ու Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վե­րի միջև հե­ռա­վո­րու­թյունն այն­քան էլ մեծ չէ, ըն­թեր­ցող­նե­րին ա­ռա­ջար­կում ենք վե­րը նշ­ված մի­ջա­դե­պե­րը դի­տար­կել որ­պես մեկ ամ­բող­ջու­թյուն՝ իր մի­լիո­նա­վոր փոխ­կա­պակ­ցող թե­լե­րով։
 • «Պե­տու­թ­յան և հայ­րե­նի­քի սո­սին­ձը բա­նակն է, անջր­պե­տո­ղը՝ իշ­խա­նու­թ­յու­նը»

  «Պե­տու­թ­յան և հայ­րե­նի­քի սո­սին­ձը բա­նակն է, անջր­պե­տո­ղը՝ իշ­խա­նու­թ­յու­նը»

  15.09.2020| 00:34
  «Իրատեսի» զրուցակիցն է երգահան, երգիչ ԴԱՎԻԹ ԱՄԱԼՅԱՆԸ: 2016-ի ապրիլյան պատերազմում հաղթանակ տանելն այժմ, չգիտես ինչու, կասկածի տակ է դրվում: Ինչ-որ տարօրինակ երկխոսություն է սկսվել՝ հաղթե՞լ են, թե՞ ոչ։ Ի՞նչն է սրա պատճառը: