• Իրան՝ բողոքի երրորդ ալիքը

  Իրան՝ բողոքի երրորդ ալիքը

  22.11.2019| 11:27
  Իրականում բողոքներն Իրանում ավելի մասշտաբային են, քան ցույց են տալիս հեռուստատեսությունն ու սոցիալական ցանցերը՝ վարչակարգը դիմել է աննախադեպ քայլի՝ անջատել է ինտերնետը:
 • Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  22.11.2019| 11:24
  Լուսավորության նախարարությունը փոխել է սկզբնական դպրոցների համար ստանդարտների նախագիծը՝ վերադարձնելով կրոնի հիմունքների դասավանդումը:
 • Հա­յաս­տա՛ն, ըմբռ­նի՛ր Լավ­րո­վի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը. Ռու­սաս­տա­նը պա­հել է իր դիր­քո­րո­շու­մը, բայց հի­շեց­րել է Ար­ցախ-ԼՂՀ-ի սու­բ­յեկտ լի­նե­լը

  Հա­յաս­տա՛ն, ըմբռ­նի՛ր Լավ­րո­վի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը. Ռու­սաս­տա­նը պա­հել է իր դիր­քո­րո­շու­մը, բայց հի­շեց­րել է Ար­ցախ-ԼՂՀ-ի սու­բ­յեկտ լի­նե­լը

  22.11.2019| 00:44
  Ռու­սաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի այ­ցը Հա­յաս­տան ա­վարտ­վեց, և գնա­հա­տա­կան­նե­րի ու մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րի պա­կաս չկա։ Այ­ցը լայ­նո­րեն լու­սա­բան­վել է և՛ Հա­յաս­տա­նի, և՛ Ռու­սաս­տա­նի ԶԼՄ-նե­րում, ին­չը բա­ցատ­րե­լի է. եր­կր­նե­րի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում բազ­մա­թիվ հար­ցեր են կու­տակ­վել, բայց Լավ­րո­վի այ­ցի և գործ­նա­կա­նում ողջ հայ­կա­կան ղե­կա­վա­րու­թյան հետ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի մա­սին հա­վա­նա­բար պետք չէ քայլ առ քայլ պատ­մել։
 • ՈՒ զար­մա­նա­լիո­րեն օ­տա­րա­լե­զու դպ­րոց­նե­րի դեմ պայ­քա­րող Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի թի­րախն այ­սօր դար­ձել են հա­յոց լե­զուն, հայ ժո­ղովր­դի ու հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յու­նը

  ՈՒ զար­մա­նա­լիո­րեն օ­տա­րա­լե­զու դպ­րոց­նե­րի դեմ պայ­քա­րող Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի թի­րախն այ­սօր դար­ձել են հա­յոց լե­զուն, հայ ժո­ղովր­դի ու հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յու­նը

  22.11.2019| 00:30
  Տե­սա­նե­լի է‚ որ իշ­խա­նա­կան ողջ թի­մը՝ սկ­սած վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նից‚ վեր­ջաց­րած իշ­խա­նա­կան ֆեյ­քե­րով‚ ցու­ցադ­րա­բար ըն­դու­նել է մի դիրք‚ թե իբր ի­րենց ա­ռանձ­նա­պես չի ան­հան­գս­տաց­նում կա­ռա­վա­րու­թյան ա­մե­նաեր­կար ա­նունն ու­նե­ցող կա­ռույ­ցի՝ ՀՀ կր­թու­թյան‚ գի­տու­թյան‚ մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան սու­պեր­ղե­կա­վա­րի շուրջ ստեղծ­ված բա­վա­կա­նին լար­ված ի­րա­վի­ճա­կը։
 • Պե­տու­թ­յան պա­հակ­նե­րը

  Պե­տու­թ­յան պա­հակ­նե­րը

  22.11.2019| 00:05
  ՀՀ 103-րդ նա­խա­գա­հի գրա­սե­նյա­կից տե­ղե­կաց­րել են, որ ինչ­պես վաղն­ջա­կան ժա­մա­նակ­նե­րում, երբ Հա­յաս­տա­նը դեռ խոր­հր­դա­րա­նա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն էր ու պայ­քա­րում էր այն­պի­սի մո­ռաց­ված հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րի դեմ, ինչ­պես կո­ռուպ­ցիան, «օ­րեն­քով գո­ղերն» ու օ­րի­նա­կար­գու­թյան դաշտ էր բե­րել նույն­քան մո­ռաց­ված հաս­կա­ցու­թյուն­ներ, ինչ­պես ՏՏ տեխ­նո­լո­գիա­ներն ու տրանս­գեն­դեր­նե­րը, կա­տար­վել են նույն սխալ­նե­րը, ինչ կա­տար­վում են 3061-ին:
 • Կկարողանա՞ն Մակրոնն ու Մերկելը հաշտեցնել Մոսկվային ու Կիևին

  Կկարողանա՞ն Մակրոնն ու Մերկելը հաշտեցնել Մոսկվային ու Կիևին

  21.11.2019| 11:35
  Ֆրանսիայի թերթերը գրում են նորմանդական քառյակի սամիթի նախապատրաստման մասին, որ դեկտեմբերի 9-ին կայանալու է Փարիզում՝ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի նախագահների և Գերմանիայի կանցլերի մասնակցությամբ:
 • Իսրայելը գնդակոծել է Իրանի օբյեկտները Սիրիայում

  Իսրայելը գնդակոծել է Իրանի օբյեկտները Սիրիայում

  21.11.2019| 11:31
  Իսրայելը հայտարարում է, որ տասնյակ հարվածներ է հասցրել Սիրիայի կառավարական օբյեկտներին, նաև Իրանի զինված ուժերին, որ Սիրիայի տարածքում են: Իսրայելցի զինվորականների խոսքով՝ հարվածը պատասխանն էր Իսրայելի հրթիռակոծման՝ Իրանի ստորաբաժանումների կողմից:
 • Արքայազնը, Պոմպեոն ու BBC-ին աջակցում են Իրանի ցուցարարներին

  Արքայազնը, Պոմպեոն ու BBC-ին աջակցում են Իրանի ցուցարարներին

  20.11.2019| 13:04
  Մեր երկրի մի քանի քաղաքներով գլորվող բողոքներն ու հանրահավաքները բուռն ուրախությունն են հարուցել ոչ միայն ԻԻՀ նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն վարող պետությունների պաշտոնական անձանց, այլ նաև «քաղաքական վտարանդիների» ու ընդդիմադիր ԶԼՄ-ների, որ գործում են արտասահմանում:
 • Ռուսները հրաժարվել են Су-57 վաճառել թուրքերին, քանի դեռ…

  Ռուսները հրաժարվել են Су-57 վաճառել թուրքերին, քանի դեռ…

  19.11.2019| 13:17
  ՌԴ Ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգաևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Թուրքիային չի վաճառի Су-57 հինգերորդ սերնդի կործանիչներ, քանի դեռ բավարար չափով չի մատակարարել ՌԴ զինված ուժերին:
 • Խառն են Վրաստանում ու Իրանում

  Խառն են Վրաստանում ու Իրանում

  19.11.2019| 13:14
  Թբիլիսիի ոստիկանները վերացրել են ցուցարարների վրանները և փորձել են նրանց հեռացնել խորհրդարանի շենքից՝ ջրցանների օգնությամբ: Խորհրդարանը արգելափակել են ընդդիմության արտահերթ ընտրություններ պահանջող ներկայացուցիչները: Տասնյակ մասնակիցներ փորձել են դիմադրել ոստիկաններին: