• Ժնևում որոշվում է Սիրիայի ճակատագիրը

  Ժնևում որոշվում է Սիրիայի ճակատագիրը

  01.11.2019| 10:25
  Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի հովանու տակ իր աշխատանքները սկսեց Սիրիայի սահմանադրական հանձնաժողովը, որ միավորում է կառավարությունն ու ընդդիմության մի մասին:
 • Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  01.11.2019| 01:00
  2019 թ. հոկ­տեմ­բե­րի վեր­ջին Հա­յաս­տա­նը հան­րա­հայտ մուլտ­ֆիլ­մի «գի­տու­թյանն ան­հայտ գա­զանն» է հի­շեց­նում. «Ժո­ղովր­դա­կան կա­ռա­վա­րու­թյան» տեր­մի­նա­բա­նու­թյունն ու դարձ­վա­ծա­բա­նու­թյունն այն նույն մա­կար­դակն ու­նեն, ո­րը կար 2018 թ. Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «աս­ֆալ­տի հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» հաղ­թա­հան­դե­սի ժա­մա­նակ։ 
 • Արցա­խ­յան նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րում ջրե­րը պարզ­վում են

  Արցա­խ­յան նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րում ջրե­րը պարզ­վում են

  01.11.2019| 00:56
  Թեև բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյունն այ­սօր սևեռ­ված է Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի ու ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի վրա, ո­րոնց պա­կաս‚ ինչ­պես միշտ‚ չկա, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, ո­րո­շա­կի ներ­քին պրո­ցես­ներ են ըն­թա­նում ար­ցա­խյան ճա­կա­տում, որ­տեղ ա­ռա­ջի­կա­յում սպաս­վում են եր­կու հա­մա­պե­տա­կան՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի և նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թյուն­ներ։
 • Երկն­քից ըն­կավ 3 խն­ձոր

  Երկն­քից ըն­կավ 3 խն­ձոր

  01.11.2019| 00:32
  Ո­րո­շա­կի տա­րի­քում մար­դիկ հե­քիաթ­նե­րին չեն հա­վա­տում: Ի­զուր: Հե­քիաթ­նե­րը հնա­րո­վի պատ­մու­թյուն­ներ չեն՝ եր­ջա­նիկ ա­վար­տով, երբ բա­րին հաղ­թում է չա­րին, ու եր­կն­քից 3 խն­ձոր է ընկ­նում: Հե­քիաթ­նե­րը դա­րե­րի ի­մաստ­նու­թյունն են փո­խան­ցում խա­ղաց­կուն, խա­բու­սիկ ո­ճով, որ թվում են մա­նուկ­նե­րին հաս­ցեագր­ված, ի­րա­կա­նում հաս­ցեա­տե­րը մենք ենք՝ բո­լորս:
 • Պետք է ազատվել փրփուրից ընդհանրապես

  Պետք է ազատվել փրփուրից ընդհանրապես

  31.10.2019| 11:41
  Երեկ ասուլիս տվեց Վազգեն Մանուկյանը՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին վարչապետը, իսկ հիմա Հանրային խորհրդի հոգնած ու ծերացած նախագահը: Ասուլիսին նախորդել էին բուռն իրադարձություններ:
 • Լիբանանի վարչապետը հրաժարական տվեց, բայց կարող է վերադառնալ

  Լիբանանի վարչապետը հրաժարական տվեց, բայց կարող է վերադառնալ

  31.10.2019| 11:38
  Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին հրաժարական տվեց: Արդեն երկու շաբաթ ամբողջ երկիրը զանգվածային բողոքի ցույցեր էր անում, որի մասնակիցները պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար, կենցաղային ծառայությունների բարելավում ու քաղաքական համակարգի փոփոխություն:
 • Ռուս-վրացական հարաբերությունները ապահովում է Շվեյցարիան

  Ռուս-վրացական հարաբերությունները ապահովում է Շվեյցարիան

  30.10.2019| 11:31
  Թբիլիսիում Շվեյցարիայի դեսպանատան վերակառուցումը ցույց է տալիս Բեռնի ջանքերը՝ կարգավորելու ռուսների ու վրացիների սուր կոնֆլիկտը: Սակայն անկանխատեսելի ներքին դինամիկայի պատճառով ձեքբերումները մնում են շատ խոցելի՝ գրում է Էմանուել Գրիշպանը շվեյցարական Le Temps-ում:
 • ԻՊ-ը նախկինում կարողանում էր վերակազմավորվել իր առաջնորդների անհետացումից հետո

  ԻՊ-ը նախկինում կարողանում էր վերակազմավորվել իր առաջնորդների անհետացումից հետո

  29.10.2019| 12:13
  Սիրիայում ու Իրաքում թեթևություն են զգում, բայց հաջողության ոչ մի վստահություն չկա ԻՊ-ի առաջնորդի սպանության լուրից հետո, որ ընդունվեց զգուշությամբ, մինչդեռ ջիհադական խմբավորումները դեռ շատ ակտիվ են, իսկ ամերիկյան զորքերի Սիրիայի հյուսիս-արելքից դուրս բերելու ու Թուրքիայի հարձակման հարուցած քաոսը տագնապներ է հարուցում ԻՊ-ի հզորության ուժեղացման վերաբերյալ՝ գրում է Ալան Կավալը Le Monde-ում:
 • Բրեկզիտը նորից հետաձգվեց

  Բրեկզիտը նորից հետաձգվեց

  29.10.2019| 12:09
  ԵՄ-ն համաձայնել է Բրիտանիայի խնդրանքին՝ մինչև 2020-ի հունվարի 31-ը հետաձգել բրեկզիտը: Այդ ընթացքում Բրիտանիան մտադիր է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, որոնք, քաղաքական գործիչները հույս ունեն՝ երկիրը դուրս կբերեն պատային իրավիճակից:
 • Դեռ գա­լու է պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  Դեռ գա­լու է պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  29.10.2019| 01:18
  Հա­յաս­տա­նի ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րը թեև ձևա­կա­նո­րեն ա­պա­քա­ղա­քա­կան են, սա­կայն ի­րա­կա­նում, ինք­նա­կամ թե հար­կադ­րա­բար, քա­ղա­քա­կան պոռ­նի­կի կար­գա­վի­ճա­կում են, հա­ճախ եր­կա­կի ստան­դարտ­նե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող և իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի քա­ղա­քա­կան պատ­վեր­նե­րը կա­տա­րող գոր­ծիք են: