• Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  18.09.2020| 00:47
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան՝ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան՝ «Իմ քայ­լի» ար­ձա­գանքն ու պահ­ված­քը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­սած, եղ­կե­լի էր: Իշ­խա­նու­թյան ե­կած­նե­րը, որ ի­րենց հռ­չա­կել են սի­րո և հան­դու­ժո­ղա­կա­նու­թյան մթ­նո­լոր­տի տա­րա­ծող­ներ ու քա­րո­զի­չեր, չեն հաշտ­վում են ցան­կա­ցած քն­նա­դա­տու­թյան հետ:
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։
 • ԱԺ-ում իրավունքի ուժով ստեղծվեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով

  ԱԺ-ում իրավունքի ուժով ստեղծվեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով

  16.09.2020| 16:07
  ԱԺ-ում իրավունքի ուժով կստեղծվի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով:
 • Իշխա­նա­վոր­նե­րի քայ­լե­րում տրա­մա­բա­նու­թ­յուն փնտ­րելն ա­նի­մաստ է

  Իշխա­նա­վոր­նե­րի քայ­լե­րում տրա­մա­բա­նու­թ­յուն փնտ­րելն ա­նի­մաստ է

  15.09.2020| 01:28
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը՝ «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նը», կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը կսկ­սի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի թե՛ ներ­սից, թե՛ դր­սից: Պառ­լա­մեն­տում Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու հար­ցը քն­նար­կե­լուն զու­գա­հեռ՝ լու­սա­վո­րա­կան­ներն ԱԺ բա­կում հան­րա­հա­վաք կանց­կաց­նեն:
 • Ո՞Ւր է պատ­գա­մա­վոր­նե­րի «դու­խը»

  Ո՞Ւր է պատ­գա­մա­վոր­նե­րի «դու­խը»

  11.09.2020| 01:03
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Ար­սեն Ջուլ­ֆա­լա­կյա­նի՝ ման­դա­տը վայր դնե­լու հան­գա­ման­քը միան­շա­նակ ըն­դու­նե­լը միամ­տու­թյուն է: Իշ­խող թի­մի ներ­սում, ա­յո, ջրե­րը մի առ­վով չեն հո­սում, բայց դա չի նշա­նա­կում, թե ա­մեն մի հրա­ժա­րա­կան լոկ հետևանք է, այլ ոչ՝ նա­խադ­րյալ:
 • Ո՞վ է հաջորդը հեռանալու «Իմ քայլից»

  Ո՞վ է հաջորդը հեռանալու «Իմ քայլից»

  10.09.2020| 13:07
  Դիմել եմ ՀՀ ԱԺ նախագահ պրն. Արարատ Միրզոյանին պատգամավորական մանդատս վայր դնելու կապակցությամբ։ Նման քայլի հիմնապատճառը ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ սկզբունքային անհամաձայնություններն են նրա ենթակայության տակ գտնվող ոլորտների ներկա կառավարման մոտեցումների վերաբերյալ:
 • Հուլիսի 13-ին ԱԺ արտահերթ նստաշրջան կգումարվի

  Հուլիսի 13-ին ԱԺ արտահերթ նստաշրջան կգումարվի

  09.07.2020| 14:36
  Աժ-ն 2020-ի հուլիսի 13-ին ժամը՝ 14:00-ին, կգումարի արտահերթ նստաշրջան, որոշումը կայացրել է ՀՀ կառավարությունը։ Նիստի օրակարգում է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը (երկրորդ ընթերցում), «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, (երկրորդ ընթերցում), «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը (երկրորդ ընթերցում)։
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  03.07.2020| 00:40
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով են ստեղ­ծում: Այն քն­նե­լու է իշ­խա­նու­թյան՝ հա­մա­վա­րա­կի դեմ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րը: Ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը հա­մա­կար­գե­լու է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» պատ­գա­մա­վոր Ար­կա­դի Խա­չատ­րյա­նը:
 • ԱԺ-ին կարող ենք տուն ուղարկել

  ԱԺ-ին կարող ենք տուն ուղարկել

  23.06.2020| 19:05
  Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ՍԴ չուղարկելու հիմնական պատճառը, ըստ ԱԺ մեծամասնության, այն է, որ շահերի բախում կա։ Ավելի ստույգ, Հրայր Թովմասյանը չի կարող իր հրաժարականի մասին հարցին անկողմնակալ մոտենալ ու արդարացի եզրակացություն տալ։
 • Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  23.06.2020| 15:19
  Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվության մեջ կան այնպիսի կետեր, որոնց իշխող քաղաքական ուժը չի հետևել, բայց դրանք, իհարկե, խորհրդատվական եզրակացություն են, և ամեն կոնկրետ դեպքում պետք է գնահատվեն՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը՝ անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների որոշմանը, որոնց համաձայն՝ ՍԴ 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները պետք է լքեն պաշտոնը։