• Ոչ թե պայմանավորվածությունն է էական, այլ դրա գինը

  Ոչ թե պայմանավորվածությունն է էական, այլ դրա գինը

  25.09.2020| 23:33
  Այլևս կարևոր չէ, թե Փաշինյանի ու Ալիևի միջև իսկապես պայմանավորվածություն, գաղտնի բանակցություններ եղել են, թե՞ ոչ, էական է, թե հայկական կողմն ի՞նչ գին պետք է վճարի դրա դիմաց։
 • Ֆրանսիան Մակրոն-Պուտին հեռախոսազրույցի աղմկահարույց արտահոսքի վերաբերյալ պաշտոնական հետաքննություն է սկսել

  Ֆրանսիան Մակրոն-Պուտին հեռախոսազրույցի աղմկահարույց արտահոսքի վերաբերյալ պաշտոնական հետաքննություն է սկսել

  25.09.2020| 12:48
  Ֆրանսիայի իշխանությունները պաշտոնական հետաքննություն են սկսել նախագահ Էմանուել Մակրոնի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցի աղմկահարույց արտահոսքի առնչությամբ, գրում է ՏԱՍՍ-ը՝ հղում տալով Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ին:
 • Ինչու՞ են Ադրբեջանում զորակոչում պահեստազորին

  Ինչու՞ են Ադրբեջանում զորակոչում պահեստազորին

  25.09.2020| 10:43
  Ադրբեջանում սկսվել է պահեստազորի անակնկալ զորահավաք՝ զինկոմիսարիատներ են կանչում վաղուց զորացրվածներին և անմիջապես ուղարկում են զորավարժությունների, փողոցներում ոստիկանությունը հավաքում է թափք ունեցող անձնական մեքենաները բանակի կարիքների համար:
 • Թրամփը հրաժարվու՞մ է հանձնել իշխանությունը

  Թրամփը հրաժարվու՞մ է հանձնել իշխանությունը

  25.09.2020| 10:40
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի խոստացել խաղաղ փոխանցել իշխանությունը նոյեմբերյան ընտրություններում պարտության դեպքում: «Տեսնենք՝ ինչ կլինի»՝ ասել է Թրամփը Սպիտակ տան մամլո ասուլիսում:
 • Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  25.09.2020| 00:53
  Բայց Ի­րա­նը լր­ջո­րեն «աշ­խա­տում» է նաև սահ­մա­նա­կից տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րում՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քում և Աֆ­ղանս­տա­նում։ Նրա թշ­նա­մի­նե­րի հա­մար էլ Սի­րիան ու Լի­բա­նա­նը (այ­սինքն՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քը) հա­կաի­րա­նա­կան քայ­լե­րի հա­մար ա­ռայժմ ա­վե­լի գե­րա­դա­սե­լի տա­րա­ծաշր­ջան են։ Իս­րա­յե­լը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, շատ է ձգ­տում պա­տե­րազ­մի։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  25.09.2020| 00:50
  Հան­րա­հա­վա­քը, ո­րի մա­սին շուրջ մեկ ա­միս խո­սում էր ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես, «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյու­նը, վեր­ջա­պես կկա­յա­նա. նշա­նակ­վեց կոնկ­րետ օր, և սկս­վեց հետ­հաշ­վար­կը։ Հան­րա­հա­վա­քի օ­րը, ինչ­պես փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տերն են բնո­րո­շում, կլի­նի քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ աշ­նան մի­ջան­կյալ վերջ­նա­կե­տե­րից մե­կը։
 • Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  25.09.2020| 00:48
  Կա­ռա­վա­րա­կան կա­բի­նե­տում ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի նման հա­տուկ ձիրք ու տա­ղանդ ու­նե­ցող դժ­վար թե գտն­վի: Ի­րար հետևից այն­պի­սի ո­րո­շում­ներ է ըն­դու­նում, ո­րոնք հե­տո ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է ստիպ­ված լի­նում խմ­բագ­րել: Զար­մա­նա­լին այն է, որ Փա­շի­նյա­նը նա­խա­րա­րի ո­րո­շում­նե­րի հե­տո­ղոր­մյան ա­նում է ան­տր­տունջ, անխ­ռով:
 • «Խո­սել 2050-ի Հա­յաս­տա­նի մա­սին, երբ պարզ չէ, թե 2025-ին Հա­յաս­տան լի­նե­լու է, թե ոչ, ուղ­ղա­կի ան­հե­թե­թու­թ­յուն է»

  «Խո­սել 2050-ի Հա­յաս­տա­նի մա­սին, երբ պարզ չէ, թե 2025-ին Հա­յաս­տան լի­նե­լու է, թե ոչ, ուղ­ղա­կի ան­հե­թե­թու­թ­յուն է»

  25.09.2020| 00:44
  Աշ­խար­հում այ­սօր մեծ փո­փո­խու­թյուն­ներ են տե­ղի ու­նե­նում, գեր­տե­րու­թյուն­նե­րը մի­մյանց հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­ներն են ճշգր­տում, իսկ փոքր Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը, որ մեկ ամս­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծրա­գիր էլ չու­նի, 2050-ի ռազ­մա­վա­րու­թյուն է ներ­կա­յաց­նում։ Բնա­կա­նա­բար այդ ժա­մա­նակ ոչ ին­քը կլի­նի իշ­խա­նու­թյան, ոչ էլ որևէ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն կկ­րի ա­սած­նե­րի հա­մար։ Դրա հա­մար նույ­նիսկ կա­րիք էլ չկա այդ փաս­տա­թուղ­թը քն­նու­թյան հարց դարձ­նե­լու։ Քա­ղա­քա­գետ ՍՏԵ­ՓԱՆ ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱ­ՆԸ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ չի կար­դա­ցել այն և դրա անհ­րա­ժեշ­տու­թյունն էլ չի տես­նում։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը վա­խե­նա­լու շատ պատ­ճառներ ու­նի

  Իշխա­նու­թ­յու­նը վա­խե­նա­լու շատ պատ­ճառներ ու­նի

  25.09.2020| 00:37
  ԲՀԿ, ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը հոկ­տեմ­բե­րի 8-ին հա­մա­պե­տա­կան հան­րա­հա­վաք են ­նա­խա­ձեռ­նել։ Իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հայ­տա­րա­րում են, թե վտանգ չեն տես­նում, քա­նի որ հան­րու­թյու­նը չի վս­տա­հում այդ ու­ժե­րին, ա­վե­լին, ըմ­բոս­տու­թյան ա­ռիթ էլ չկա։
 • «Ա­լիևը խոս­տո­վա­նեց՝ Դու­շան­բեում Նի­կոլ Փա­շի­ն­յանն ի­րեն խնդ­րել է չկ­րա­կել, որ նախ­կին­նե­րը չվե­րա­դառ­նան»

  «Ա­լիևը խոս­տո­վա­նեց՝ Դու­շան­բեում Նի­կոլ Փա­շի­ն­յանն ի­րեն խնդ­րել է չկ­րա­կել, որ նախ­կին­նե­րը չվե­րա­դառ­նան»

  25.09.2020| 00:30
  «Ադր­բե­ջա­նի բռ­նա­պետ նա­խա­գա­հը խո­սել է դի­վան­գի­տա­կան բա­ռա­պա­շա­րին ոչ հա­րիր, ներ­քին լսա­րա­նին ուղղ­ված ձևա­կեր­պում­նե­րով»-, «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում, անդ­րա­դառ­նա­լով Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևի սեպ­տեմ­բե­րի 19-ի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րին, թե Ար­ցա­խի հար­ցով բա­նակ­ցու­թյուն­ներ չկան, և դրա մե­ղա­վո­րը Հա­յաս­տանն է, նշեց «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՏԱԹԵՎԻԿ ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ: