• «Հա­յաս­տանն իմ օ­ջախն է, ժո­ղո­վուրդն իմ ըն­տա­նիքն է» ձևա­կեր­պումն ինք­նին հե­տըն­թաց է»

  «Հա­յաս­տանն իմ օ­ջախն է, ժո­ղո­վուրդն իմ ըն­տա­նիքն է» ձևա­կեր­պումն ինք­նին հե­տըն­թաց է»

  22.10.2019| 00:39
  Որ­պես­զի հաս­կա­նանք կա­ռա­վա­րու­թյան այ­սօր­վա և վաղ­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը, պետք է հաս­կա­նանք նրա ծա­գում­նա­բա­նու­թյու­նը: Մե­կու­կես տա­րի ա­ռաջ 70 տո­կոս քվե ստա­ցած ու­ժը ձևա­վոր­վեց ընդ­դեմ գոր­ծող հա­մա­կար­գի գա­ղա­փա­րի շուր­ջը հա­վաք­ված մարդ­կան­ցից, ո­րոշ դեպ­քե­րում` նաև հին հա­մա­կար­գի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց «Քա­ղա­քա­ցու ո­րո­շում» սո­ցիալ-դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան գոր­ծա­դիր մարմ­նի ան­դամ ՀԱՅԿ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱ­ՆԸ:
 • Գյումրու ծերանոցը լուծարվեց

  Գյումրու ծերանոցը լուծարվեց

  19.10.2019| 13:41
  Գյումրու հաշմանդամների և տարեցների տուն-ինտերնատի աշխատակիցներն արդեն ստացել են աշխատանքից ազատման իրենց ծանուցագրերը: Ստացել, սակայն գործազուրկ դառնալու ապագայի հետ չեն համակերպվել: Ասում են պայքարելու են իրենց իրավունքների համար, քանի որ միանգամից փաստի առաջ են կանգնել: Այն, որ հաստատությունը լուծարվելու է, արդեն մի քանի ամիս իմացել են ընդամենը պտտվող խոսակցություններից:
 • ԱԱԾ-ն մանրամասներ է հայտնել Հրայր Թովմասյանի ընտանիքի անդամների հարցաքննության մասին

  ԱԱԾ-ն մանրամասներ է հայտնել Հրայր Թովմասյանի ընտանիքի անդամների հարցաքննության մասին

  19.10.2019| 13:34
  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, նպատակ ունենալով առավելագույնս ապահովելու դատավորի և դատական իշխանության հեղինակությունն ու անկախության նկատմամբ հարգանքը, մինչ դատական վարույթի գաղտնիությունը, ձեռնպահ է մնացել ՍԴ գործող նախագահի և նրա ընտանիքի անդամներին առնչվող գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններ հրապարակելուց:
 • Վալերի Օսիպյանը կհեռանա Հայաստանից

  Վալերի Օսիպյանը կհեռանա Հայաստանից

  19.10.2019| 13:06
  «Ժամանակ»-ի տեղեկացմամբ՝ նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա և ստանձնել իր հովանավոր Արմեն Գինոսյանի՝ «Մանախի» պահնորդական ծառայության ղեկավարի պետի պարտականությունները:
 • Փորձելով լուծել «մարդ-արջ» կոնֆլիկտը

  Փորձելով լուծել «մարդ-արջ» կոնֆլիկտը

  19.10.2019| 12:58
  Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կողմից ներկայացված «Մարդ-արջե կոնֆլիկտի հետազոտմանն ուղղված ծրագիրը միակն է Հայաստանից, որն անցել է EOCA կողմից հայտարարված հեղինակավոր մրցույթի վերջին փուլ։
 • ՍԴ 7 դատավոր հանդես է եկել հայտարարությամբ

  ՍԴ 7 դատավոր հանդես է եկել հայտարարությամբ

  18.10.2019| 23:28
  Սահմանադրական դատարանի դատավորները հետևում են Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և նրա ընտանիքի անդամների հետ կապված զարգացումներին և կարձագանքեն ըստ անհրաժեշտության։
 • Բայց ոնց որ դուք այլ բանի համար էիք հավաքվել

  Բայց ոնց որ դուք այլ բանի համար էիք հավաքվել

  18.10.2019| 22:33
  Հրայր Թովմասյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը բավական հետաքրքիր է դիտարկել ոչ թե իրավական, այլ հասարակական տեսանկյունից։
 • Մի փորձեք իրավական քաշքշուկներով հոգեբանական ճնշումներ գործադրել ազատ մամուլի վրա

  Մի փորձեք իրավական քաշքշուկներով հոգեբանական ճնշումներ գործադրել ազատ մամուլի վրա

  18.10.2019| 14:01
  Այս տարվա մեջ արդեն 4-րդ դեպքն է, որ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տարբեր հրապարակումների առնչությամբ ՀՀ քննչական մարմինները ՀՀ դատախազության հետ միաժամանակ պահանջում են բացահայտել ինֆորմացիայի աղբյուր:
 • «Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

  «Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

  18.10.2019| 01:32
  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից հե­տո բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով Ա­մուլ­սա­րի խնդ­րին, նշեց, որ բնա­պահ­պա­նու­թյու­նում ե­թե որևէ բան պետք է փոխ­վի, դա պետք է ար­վի օ­րեն­սդ­րու­թյան փո­փո­խու­թյամբ, նա­խա­րա­րու­թյու­նը չի կա­րող գնալ այն­պի­սի քայ­լե­րի, ո­րոնք հա­կա­սում են օ­րենք­նե­րին։ Սրա­նից ել­նե­լով, նա­խա­րա­րից փոր­ձե­ցինք ճշ­տել՝ հնա­րա­վո՞ր է Ա­մուլ­սա­րի հար­ցում օ­րեն­սդ­րու­թյուն փոխ­վի, ին­չը թույլ կտա հան­քը չշա­հա­գոր­ծել։
 • Մի­շե­լից Մկր­տիչ վե­րա­դար­ձող­ներ շատ կլի­նեն, ե­թե...

  Մի­շե­լից Մկր­տիչ վե­րա­դար­ձող­ներ շատ կլի­նեն, ե­թե...

  18.10.2019| 01:30
  Ա­միս­ներ ա­ռաջ «Ի­րա­տես» թեր­թի մի­ջո­ցով Ձո­րաղ­բյու­րի ա­մա­ռա­նո­ցա­վա­նի (դա­չա­նե­րի) բնա­կիչ­նե­րի ա­նու­նից դի­մել էինք Կո­տայ­քի մարզ­պետ Ռո­մա­նոս Պետ­րո­սյա­նին բնա­կա­վայ­րը խմե­լու ջրով ա­պա­հո­վե­լու հար­ցով: Ե­կավ նրա ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, խոս­տա­ցավ ու­սում­նա­սի­րել խն­դի­րը, ու ա­մեն ինչ դրա­նով ա­վարտ­վեց: