• Արո­ն­յա­նը՝ մեկ քա­ռոր­դում

  Արո­ն­յա­նը՝ մեկ քա­ռոր­դում

  24.09.2019| 01:12
  Ռու­սա­կան Խան­տի Ման­սիյսկ քա­ղա­քում շախ­մա­տի աշ­խար­հի գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյու­նը հա­տել է մեկ քա­ռորդ փու­լը: Քա­ռորդ եզ­րա­փակ­չին կմաս­նակ­ցի և մեր գրոս­մայս­տեր Լևոն Ա­րո­նյա­նը, ով նա­խորդ փու­լի դժ­վա­րին պայ­քա­րում պար­տու­թյան է մատ­նել Վիետ­նա­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լե Քուանգ Լյե­մին:
 • Անակն­կալ ար­դ­յունք­նե­րի տուր

  Անակն­կալ ար­դ­յունք­նե­րի տուր

  24.09.2019| 01:11
  Եվրո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րի ան­ցած տու­րը, մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սակ­նե­րում բե­րած փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րով ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի հա­մար ի­րա­պես ան­նա­խա­դեպ է։ Սա­կայն թերևս սա էլ ա­ռաջ­նա­յին չպի­տի հա­մա­րել, մա­նա­վանդ երբ տես­նում ես, թե ինչ­պես ա­մե­նա­շար­քա­յին հան­դի­պու­մը ստ­վե­րում, հե­տին պլան է մղում տու­րի ա­ռաջ­նա­յին հա­մար­վող դի­մա­կա­յութ­յու­նը։ Ի­հար­կե՝ սա լա լի­գա­յի կտր­ված­քով, որ­տեղ կոնկ­րետ «Բար­սե­լո­նի» ա­ռու­մով ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ է կա­տար­վում։
 • Ծանրորդ Հակոբ Մկրտչյանն աշխարհի չեմպիոն է

  Ծանրորդ Հակոբ Մկրտչյանն աշխարհի չեմպիոն է

  23.09.2019| 23:10
  Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Հակոն Մկրտչյանը դարձավ աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Թաիլանդում աշխարհի առաջնության տղամարդկանց 89 կգ քաշի պոկում վարժությունում Մկրտչյանը բարձրացրեց 167 կգ, իսկ հրումում` 208 կգ: Երկամարտի 375 կգ Մկրտչյանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն:
 • «Ռոմա»-ն հաղթեց «Ստամբուլ Բաշակշեհիր»-ին

  «Ռոմա»-ն հաղթեց «Ստամբուլ Բաշակշեհիր»-ին

  20.09.2019| 13:13
  Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի առաջին տուրում (J խումբ) «Ռոմա»-ն հյուրընկալեց թուրքական «Ստամբուլ Բաշակշեհիր»-ին: Առաջին խաղակեսի վերջնամասում թուրքական ակումբի կազմում ինքնագոլի հեղինակ դարձավ Կաիկարան:
 • Մեկ­նար­կը տր­ված է. առջևում Ստամ­բուլն է

  Մեկ­նար­կը տր­ված է. առջևում Ստամ­բուլն է

  20.09.2019| 01:58
  Ե­րեք­շաբ­թի-չո­րեք­շաբ­թի կա­յա­ցած դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րով մեկ­նար­կեց եվ­րո­պա­կան ու առ­հա­սա­րակ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի ա­մե­նահ­զոր մր­ցա­շա­րը՝ Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նը: Ա­սել է թե ֆուտ­բո­լա­սե­րը եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նա­կարգ տե­րու­թյուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի կող­քին բարձ­րա­կարգ ֆուտ­բոլ վա­յե­լե­լու ևս մեկ հնա­րա­վո­րու­թյուն է ստա­նում (հայ­րե­նա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լը չըն­դու­նե­լու հնա­րա­վոր մե­ղադ­րանք­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար ա­սենք, որ ֆուտ­բո­լա­սե­րը նույն­քան ան­կաշ­կանդ է սե­փա­կան նա­խա­պատ­վու­թյուն­նե­րի հար­ցում, ուս­տի միան­գա­մայն ա­զատ է իր ընտ­րու­թյան մեջ): Ել­նե­լով նրա­նից, որ խա­ղար­կու­թյու­նը նոր է սկս­վել, հետևա­բար ա­ռանձ­նա­կի հե­տաք­րք­րու­թյուն չկա հան­դի­պում­նե­րը խմ­բա­յի­նի տես­քով ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, դրանք այս ան­գամ ըն­թեր­ցո­ղին հրամց­նենք կա­մա­յա­կան մա­տուց­մամբ:
 • Քնած տե­ղից էլ հա­նես, հաղ­թե­լու են

  Քնած տե­ղից էլ հա­նես, հաղ­թե­լու են

  20.09.2019| 01:56
  Բաք­վում ըն­թա­ցող գե­ղար­վես­տա­կան մարմ­նա­մար­զու­թյան աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյու­նում հե­տաքր­քիր դեպք է ար­ձա­նագր­վել: Ճիշտ է, այն իր տե­սա­կի մեջ ե­զա­կի չէ, սա­կայն, բո­լոր դեպ­քե­րում, ու­շադ­րու­թյան ար­ժա­նի է:
 • ՈՒ՞մ է ժպ­տա­լու Ստամ­բու­լը

  ՈՒ՞մ է ժպ­տա­լու Ստամ­բու­լը

  17.09.2019| 01:20
  Հա­վա­քա­կան­նե­րի մա­կար­դա­կով հեր­թա­կան հան­դի­պում­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ հետևում մնա­ցին՝ ա­ռաջին պլան մղե­լով ներ­քին կամ ազ­գա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը։
 • Հենրիխ Մխիթարյանը գոլ խփեց «Ռոմա»-ի կազմում առաջին խաղում

  Հենրիխ Մխիթարյանը գոլ խփեց «Ռոմա»-ի կազմում առաջին խաղում

  16.09.2019| 10:58
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը երեկ առաջին խաղն անցկացրեց իտալական «Ռոմա»-ում: Նա Հռոմում «Սասուոլո»-ի հետ հանդիպմանը խաղադաշտ դուրս եկավ «Ռոմա»-ի մեկնարկային կազմում և 22-րդ րոպեին երրորդ գնդակն ուղարկեց հյուրերի դարպասը:
 • Հեր­թա­կան ռում­բը Է­թե­րի Տուտ­բե­րի­ձեի հեր­թա­կան սան Ա­լեք­սանդ­րա Տրու­սո­վան է

  Հեր­թա­կան ռում­բը Է­թե­րի Տուտ­բե­րի­ձեի հեր­թա­կան սան Ա­լեք­սանդ­րա Տրու­սո­վան է

  13.09.2019| 01:39
  Ըն­թեր­ցա­սե­րը հար­կավ լա­վա­տե­ղյակ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րին մեր ներ­կա­յաց­րած նյու­թե­րի մեջ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­վում գե­ղա­սահ­քին։ Պատ­ճառն ակն­հայտ է, ու այդ ակն­հայ­տու­թյան մեջ մար­զաձևի գե­ղե­ցիկ ու դի­տար­ժան լի­նե­լու կող­քին, այս­պես ա­սած, մեկ այլ հիմ­նա­վո­րում կա՝ Եվ­գե­նյա Մեդ­վեդևա-Բա­բա­սյա­նը։
 • Առա­վել հի­շա­տա­կե­լիք­նե­րից չոր­սը

  Առա­վել հի­շա­տա­կե­լիք­նե­րից չոր­սը

  13.09.2019| 01:36
  Հան­րու­թյա­նը ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռու­մով Եվ­րո-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի վեր­ջին եր­կու հան­դի­պում­նե­րը տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով մեր տե­սա­դաշ­տից դուրս մնա­ցին, սա­կայն ե­կեք դրա­նից ող­բեր­գու­թյուն չսար­քենք, մա­նա­վանդ ե­թե ա­ռա­ջի­նում (Ի­տա­լիա­յի ընտ­րա­նու հետ դի­մա­կա­յու­թյուն) ծանր նո­տա­նե­րի պատ­ճա­ռով ա­ռանձ­նա­պես ա­սե­լու բան էլ չու­նեինք, ա­պա երկ­րոր­դում այն­քան շատ էր սա­զը ձեռք­նե­րիս լի­նե­լու (հա­նուն ճշ­մար­տու­թան ա­սենք, որ բոս­նիա­ցի­նե­րի հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում տղա­նե­րը գով­ված լի­նե­լու բո­լոր ար­ժա­նիք­ներն ու­նեին), որ ա­կա­մա­յից մտայ­նու­թյուն էինք ձևա­վո­րե­լու՝ տես­նես մեր հա­վա­քա­կա­նից ա­վե­լի զիլ ֆուտ­բոլ ո՞ր երկ­րի ընտ­րա­նին է խա­ղում։