Yerevan Perspectives International Music Festival
 
 • Աշոտ Ղուլյան. Ամեն նոր տարեդարձով Հայաստանի անկախ պետականությունն ավելի պետք է ամրապնդվի

  Աշոտ Ղուլյան. Ամեն նոր տարեդարձով Հայաստանի անկախ պետականությունն ավելի պետք է ամրապնդվի

  21.09.2019| 22:46
  Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ Ձեզ և ՀՀ խորհրդարանի մեր գործընկերներին ազգային տոնի՝ ՀՀ անկախության օրվա առթիվ:
 • …որ մասնատվեց՝ չունենալով սեփական արտաքին քաղաքականություն

  …որ մասնատվեց՝ չունենալով սեփական արտաքին քաղաքականություն

  21.09.2019| 11:43
  Մենք ապրում ենք աննախադեպ ժամանակներում, որը հասկանալու համար պետք է հավաքել ամբողջ խճանկարը՝ այս մտքին է հանգեցնում Չինաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև առևտրի վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը: Եթե համեմատենք 2019-ի և 2018-ի առաջին կիսամյակների տվյալները, ՉԺՀ-ից ԱՄՆ ներմուծումը 1 տարում 250 միլիարդ դոլարից հասել է 260 միլիարդի: ԱՄՆ-ի արտահանումը ՉԺՀ պակասել է՝ 64 միլիարդի փոխարեն 61:
 • Որքան կարող է պաշտոնյան «ճկվել»

  Որքան կարող է պաշտոնյան «ճկվել»

  20.09.2019| 20:42
  Մենք այս իշխանության օրոք ականատես եղանք, թե ինչպես է նախկին ընդդիմադիրն իշխանություն դառնալով 180 աստիճանով փոխում է սեփական դիրքորոշումը, տեսակետն այս կամ այն էական հարցի առնչությամբ։
 • Արթուր Վանեցյանը շարունակում է խոսել

  Արթուր Վանեցյանը շարունակում է խոսել

  20.09.2019| 13:07
  ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Armtimes.com-ի հետ զրույցում աբսուրդ և ամոթ է որակել լուրերը, որ ինքն ու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են։ Մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Արթուր Վանեցյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են. ըստ այդմ՝ հանդիպումը տեղի է ունեցել Ծառուկյանի առանձնատանը և տևել մի քանի ժամ:
 • Տոտալ պատերազմ

  Տոտալ պատերազմ

  20.09.2019| 13:00
  Սեպտեմբերի 19-ին Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Ժան Իվ Լե Դրիանը քիչ հավանական է համարում, որ Եմենի ապստամբ հուսիտները կարող էին ինքնուրույն հարձակվել Սաուդյան Արաբիայի նավթավերամշակման գործարանի վրա:
 • Չզար­մա­նաք, երբ մի մեծ ա­ղե­տի զո­հե­րը դառ­նանք

  Չզար­մա­նաք, երբ մի մեծ ա­ղե­տի զո­հե­րը դառ­նանք

  20.09.2019| 01:45
  Թշ­նա­մու կամ նրա կոր­ծա­նա­րար ծրագ­րե­րի ի­րա­գործ­ման առջև Հա­յաս­տա­նի դար­պաս­նե­րը լայ­նո­րեն բաց­ված են: Բա­ցել են վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը և նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը:
 • Կա­պե՛նք գա­զա­նի ե­րա­խը, խեղ­ճաց­նե՛նք նրան

  Կա­պե՛նք գա­զա­նի ե­րա­խը, խեղ­ճաց­նե՛նք նրան

  20.09.2019| 01:31
  Մեր հաղ­թա­նա­կը թե­րի է ու մեր կյան­քը վտանգ­ված՝ խրա­մա­տի մեջ, սահ­մա­նա­մերձ գյու­ղում, ար­տերկ­րում աշ­խա­տե­լիս կամ սո­վո­րե­լիս: Մեր ապ­րած խա­ղա­ղու­թյու­նը հա­րա­բե­րա­կան է, քան­զի մենք ա­պա­հո­վագր­ված չենք ար­տա­քին թշ­նա­մուց:
 • Ակա­մա հայ­րե­նաս­պա­նը կամ հրե­շա­վոր ե­րազ

  Ակա­մա հայ­րե­նաս­պա­նը կամ հրե­շա­վոր ե­րազ

  20.09.2019| 01:11
  Ա­մուլ­սա­րի հան­քերևակ­ման շա­հա­գործ­մա­նը բռ­նու­թյամբ ըն­թացք տա­լուց տաս­նա­մյակ­ներ անց, ծե­րու­նի նախ­կին վար­չա­պե­տը, ո­րը դեռևս չէր կորց­րել ա­րագ քայ­լե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը, Ջեր­մու­կի տա­րա­ծաշր­ջա­նում ա­կա­նա­տես է լի­նում մղ­ձա­վան­ջա­յին մի ի­րո­ղու­թյան:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.09.2019| 00:48
  Ա­մուլ­սա­րի մա­սին շատ են գրում ու խո­սում, բայց այս խնդ­րին պետք է մո­տե­նալ նաև մեկ այլ, զուտ տեխ­նի­կա­կան տե­սա­կե­տից ու փոր­ձել հաս­կա­նալ, թե ին­չու է Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կում այդ­պի­սի հա­մա­ռու­թյամբ շարժ­վել ժա­ղովր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, ին­չու է մո­ռա­ցել, որ ոչ վաղ ան­ցյա­լում նա լսում էր մարդ­կանց ձայ­նը, կի­սում նրանց մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը և, ա­ռանց եր­կմ­տե­լու, պատ­րաստ էր կանգ­նե­լու ժո­ղովր­դի կող­քին:
 • Հա­յաս­տա­նի և Այսր­կով­կա­սի շուրջն ան­հան­գիստ է

  Հա­յաս­տա­նի և Այսր­կով­կա­սի շուրջն ան­հան­գիստ է

  20.09.2019| 00:36
  Ինչ­պես տես­նում ենք, Ի­րա­նի թշ­նա­մի­նե­րի փոր­ձերն ան­հա­ջող էին։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, հու­լի­սի 11-ին «Fars News»-ը հա­ղոր­դել է, որ ԻՀՊԿ-ի գվար­դիա­կան­նե­րը ոչն­չաց­րել են ևս մեկ բան­դա, ո­րը գոր­ծում էր Ի­րա­նի արևմտյան Քեր­ման­շահ նա­հան­գի Ջա­վան­ռուդ քա­ղա­քում և հո­վա­նա­վոր­վում օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի կող­մից։