Ասում են...

Ասում են...
12.11.2019 | 01:13

...թե լո­սան­ջե­լե­ս­յան այ­ցի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի այ­ցե­լել հա­յոց ե­կե­ղե­ցի, ինչն ա­ռա­ջաց­րել է ոչ միայն տե­ղի հոգևո­րա­կան­նե­րի, այլև աշ­խար­հա­կան­նե­րի խոր զար­մանքն ու զայ­րույ­թը. «Մի­տին­գի մաս­նակ­ցում է, հարկ չի հա­մա­րում ե­կե­ղե­ցի մտ­նել»,- հոգևոր խորհր­դի ժա­մա­նակ օ­րերս ա­սել է լո­սան­ջե­լե­ս­յան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։ Ի դեպ, նույն ան­ձը հոգևոր խորհր­դի ան­դամ­նե­րին տե­ղե­կաց­րել է նաև, որ գոր­ծա­րար­նե­րի հետ Փա­շի­ն­յա­նի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ա­մե­րի­կա­ցի հայ գոր­ծա­րար­նե­րի մի մա­սը լքել է դահ­լի­ճը՝ «ջուր է ծե­ծում, ա­սե­լիք չու­նի» հիմ­նա­վո­րու­մով:

Դիտվել է՝ 14463

Մեկնաբանություններ