Աղոթարան

Աղոթարան
17.12.2019 | 00:03
Լույս ի Լու­սե,
Աստ­ված Ճշ­մա­րիտ,
Որ մե­ղա­վոր­նե­րին պա­հում ես Քո գր­կում,
Նրանց մեղ­քերն ես մաք­րում զո­պա­յով*,
Մեղ­քե­րի ցա­վից կուչ ե­կած­նե­րին`
Նաև սպուն­գով` չկորս­վեն հան­կարծ:
Ար­դար դա­տա­վոր, Դուռ կեն­դա­նա­րար,
Տու՛ր, Գա­ռանդ ձայ­նին հլու-հնա­զանդ,
Փա­րա­խը մտ­նենք,
Վա­յե­լե­լու տաք Շունչդ կեն­դա­նի:
Կար­մեն ԴԱՎ­ԹՅԱՆ
* Զո­պա՝-շրթ­նա­ծա­ղիկ­նե­րի ըն­տա­նի­քին պատ­կա­նող խն­կա­բեր բույս
Դիտվել է՝ 1767

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ