Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
20.12.2019 | 00:02
Քաղ­ցած­նե­րի՛ն բա­ժա­նիր քո հա­ցը և ա­նո­թու­թյան աղ­քատ­նե­րի՛ն տար քո տու­նը. ե­թե մերկ մարդ տես­նես, հագց­րու՛ նրան, բայց քո ըն­տա­նի­քի զա­վա­կին մի ան­տե­սիր։ Այն ժա­մա­նակ այ­գա­բա­ցի պես պի­տի ծա­վալ­վի քո լույ­սը, և ա­րա­գո­րեն պի­տի հաս­նի քո ա­պա­քի­նու­մը, քո առջևից պի­տի ըն­թա­նա քո ար­դա­րու­թյու­նը, և Աստ­ծու փառ­քը պի­տի պահ­պա­նի քեզ։ Այն ժա­մա­նակ պի­տի կան­չես, և Աստ­ված պի­տի լսի քեզ. մինչև դու խո­սես, նա պի­տի ա­սի, թե` «Ա­հա հա­սել եմ»։ Ե­թե դու քո մի­ջից հե­ռաց­նես խար­դա­խու­թյու­նը, ձեռ­նձ­գու­թյունն ու տր­տուն­ջի խոս­քե­րը, քո հա­ցը հո­ժար սր­տով քաղ­ցած­նե­րի տաս և չքա­վոր մարդ­կանց կշ­տաց­նես, այն ժա­մա­նակ խա­վա­րի մեջ կծա­գի քո լույ­սը, քո խա­վա­րը կվե­րած­վի մի­ջօ­րեի։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թյու­նը 58. 7-10
Դիտվել է՝ 296

Մեկնաբանություններ