Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
17.01.2020 | 00:02
Օր օ­րի ինձ են փնտ­րում և ցան­կա­նում ճա­նա­չել իմ ճա­նա­պարհ­նե­րը, իբրև մի ժո­ղո­վուրդ, որ ար­դա­րու­թյուն է գոր­ծել և իր Աստ­ծու ի­րա­վուն­քը զանց չի ա­ռել. ա­հա նրանք ե­կել և ի­րա­վունք ու ար­դա­րու­թյուն են ո­րո­նում։ Փա­փա­գում են մեր­ձե­նալ Աստ­ծուն և ա­սում են. «Այդ ինչ­պե՞ս է, որ մենք ծոմ պա­հե­ցինք, և դու չտե­սար, զր­կանք­նե­րի են­թար­կե­ցինք մեզ, և դու չի­մա­ցար։ Արդ, ձեր ծո­մա­պա­հու­թյան օ­րե­րին ձեր ցան­կու­թյուն­ներն եք կա­տա­րում և կս­կիծ պատ­ճա­ռում բո­լոր նրանց, ով­քեր են­թա­կա են ձեզ։ Հա­կա­սու­թյան և կռիվ­նե­րի մեջ եք պա­հում և բռնց­քա­հա­րում տկա­րին։ Իսկ իմ ին­չի՞ն է պետք այդ­պի­սի ծո­մա­պա­հու­թյան օ­րը. դուք պի­տի գաք բո­ղո­քեք ինձ, և ես չպի­տի լսեմ ձեզ։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թյու­նը 58. 2-4
Դիտվել է՝ 546

Մեկնաբանություններ