Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
06.03.2020 | 00:56
Մենք կա­րո­ղա­ցանք ա­զա­տագ­րել և պաշտ­պա­նել Ար­ցա­խը միա­սին։ Ես, որ­պես զին­վո­րա­կան, որ­պես ձեզ հետ ճա­նա­պարհ ան­ցած մարդ, ա­սում եմ՝ տա­րածք­ներ չեն հան­ձն­վե­լու: Թույլ չեմ տա­լու, եր­դումս կա­րող եմ կրկ­նել ձեր առջև, թույլ չեմ տա­լու տա­րածք հան­ձն­վի:
Վի­տա­լի ԲԱ­ԼԱ­ՍԱ­ՆՅԱՆ
Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու
Դիտվել է՝ 864

Մեկնաբանություններ