Կկր­ճա­տեն տրանս­ֆե­րա­յին ծախ­սե­րը

Կկր­ճա­տեն տրանս­ֆե­րա­յին ծախ­սե­րը
24.03.2020 | 01:36

Կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով անգ­լիա­կան միան­գա­մից ե­րեք ա­կումբ կր­ճա­տե­լու է տրանս­ֆե­րա­յին ծախ­սե­րը՝ տե­ղե­կաց­նում է The Mirror-ը։ Դրանք են «Լի­վեր­պու­լը», «Ման­չես­թեր Յու­նայ­թե­դը», «Չել­սին»։ Կրած ֆի­նան­սա­կան լուրջ վնաս­նե­րի պատ­ճա­ռով հի­շյալ ա­կումբ­նե­րը ա­մա­ռա­յին տրանս­ֆե­րա­յին պա­տու­հա­նի ըն­թաց­քում մեծ գու­մար­ներ չեն ծախ­սի նոր ֆուտ­բո­լիստ­նե­րի գնե­լու վրա։

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2123

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ