Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
21.02.2020 | 00:02
Լսե­ցե՛ք Տի­րոջ խոս­քը, իս­րա­յել­ցի­նե՛ր, ո­րով­հետև Տե­րը դատ ու­նի երկ­րի բնա­կիչ­նե­րի հետ. «Չկա ճշ­մար­տու­թյուն, չկա ո­ղոր­մու­թյուն և չկա Աստ­ծու ճա­նա­չում երկ­րի վրա։ Ա­նեծք, ստու­թյուն, սպա­նու­թյուն, գո­ղու­թյուն և շնու­թյուն ո­ղո­ղել են եր­կի­րը և ա­րյու­նը ա­րյան են խառ­նում։ Դրա հա­մար սու­գը կպա­տի եր­կի­րը, և կն­վա­զեն նրա բո­լոր բնա­կիչ­նե­րը` ա­նա­պա­տի գա­զան­նե­րը, գետ­նի սո­ղուն­նե­րը և եր­կն­քի թռ­չուն­նե­րը, կպա­կա­սեն ծո­վի ձկ­նե­րը. քա­նի որ չի լի­նե­լու մե­կը, որ դա­տի, ոչ էլ մե­կը, որ հան­դի­մա­նի»։
Օ­ՍԷԷԻ մար­գա­րեու­թյու­նը 4. 1-4
Դիտվել է՝ 582

Մեկնաբանություններ