Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
25.02.2020 | 00:08
Մինչև ե՞րբ, Տե՛ր, ա­ղո­թեմ, բայց դու չլ­սես, զրկ­ված` ձայն տամ քեզ, և դու չփր­կես։ Ին­չու՞ ինձ ջանք ու հոգ­նու­թ­յուն պատ­ճա­ռե­ցիր` թշ­վա­ռու­թ­յուն և ամ­բարշ­տու­թ­յուն տես­նե­լու։ Իմ ա­ռաջ ե­ղավ դա­տաս­տա­նը, և դա­տա­վո­րը կա­շառք էր առ­նում։ Այդ պատ­ճա­ռով օ­րեն­քը խա­փան­վեց, և ար­դա­րու­թ­յու­նը գլուխ չի գա­լիս. քա­նի որ ամ­բա­րիշ­տը ճն­շում է ար­դա­րին, դրա հա­մար էլ սխալ դա­տաս­տան էր լի­նում։
Ամ­բա­կու­մի մար­գա­րեու­թ­յու­նը 1. 2-4
Դիտվել է՝ 552

Մեկնաբանություններ