Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
28.02.2020 | 09:23
«Եվ արդ,- ա­սում է ձեր Տեր Աստ­վա­ծը,- դար­ձե՛ք ինձ ձեր ամ­բողջ սր­տով, ծո­մա­պա­հու­թյամբ, լա­լով ու կո­ծե­լով։ Ձեր սր­տե՛­րը պատ­ռե­ցեք և ոչ թե ձեր հա­գուստ­նե­րը»։ Ա­յո՛, դար­ձե՛ք ձեր Տեր Աստ­ծուն, ո­րով­հետև նա ո­ղոր­մած է և գթա­սիրտ, համ­բե­րա­տար և բա­զու­մո­ղորմ և ափ­սո­սում է մարդ­կանց չա­րիք­նե­րի հա­մար։ Ո՞վ գի­տի, թերևս դառ­նա ու խղ­ճա, և ի­րե­նից հե­տո լի­նի օրհ­նու­թյուն, զոհ և զե­նում մեր Տեր Աստ­ծուն։
Հո­վե­լի մար­գա­րեու­թյու­նը 2. 12-14
Դիտվել է՝ 314

Մեկնաբանություններ