Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
03.03.2020 | 00:04
Մար­դու՛ որ­դի­ներ, քուր­ձե՛ր հա­գեք, ող­բա­ցե՛ք, քա­հա­նա­նե՛ր, սգա­ցե՛ք, խո­րա­նի՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, մտե՛ք, նն­ջե­ցե՛ք, քուրձ հա­գած Աստ­ծու՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, քա­նի որ ձեր Աստ­ծու տնից պա­կա­սե­ցին զո­հերն ու զե­նու­մը։ Ծո­մի օ՛ր նշա­նա­կե­ցեք, ա­ղո՛թք կազ­մա­կեր­պե­ցեք, հա­վա­քե­ցե՛ք ծե­րե­րին, երկ­րի բո­լոր բնա­կիչ­նե­րին ձեր Աստ­ծու Տա­նը և ա­ղո­թե­ցե՛ք Տի­րոջն ան­կեղծ սր­տով։ Վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ այն օ­րը, ո­րով­հետև մոտ է Տի­րոջ օ­րը. թշ­վա­ռու­թ­յուն թշ­վա­ռու­թ­յան վրա պի­տի հաս­նի։
Հո­վե­լի Մար­գա­րեու­թ­յու­նը 1. 13-15
Դիտվել է՝ 467

Մեկնաբանություններ