Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
06.03.2020 | 00:01
Դուք ա­սա­ցիք. «Ին­չու՞ այդ­պես»։ Նրա հա­մար, որ Տե­րը ուխտ դրեց քո և քո ե­րի­տա­սար­դու­թյան օ­րե­րի կնոջ միջև, ո­րին թո­ղե­ցիր. իսկ նա քո ուխ­տի ա­մու­սինն ու կինն էր։ Չէ՞ որ Տե­րը ձեզ մեկ մար­մին և հո­գի ա­րեց նրա հետ։ Եվ ա­սա­ցե՛ք, թե ու­րիշ ի՞նչ է խնդ­րում Աստ­ված, ե­թե ոչ` զա­վակ։ Զգու՛յշ վար­վե­ցեք ձեր հո­գու հետ. քո ե­րի­տա­սար­դու­թյան օ­րե­րի կնո­ջը մի՛ թող։ «Իսկ ե­թե ա­տե­լու պատ­ճա­ռով ար­ձա­կես նրան, ամ­բարշ­տու­թյու­նը կծած­կի քո խոր­հուր­դը,- ա­սում է Իս­րա­յե­լի Տեր Աստ­վա­ծը։- Զգու՛յշ վար­վե­ցեք և ան­հա­վա­տա­րիմ մի ե­ղեք»,- ա­սում է Ա­մե­նա­կալ Տե­րը։
Մա­ղա­քիա­յի մար­գա­րեու­թյու­նը 2. 14-16
Դիտվել է՝ 455

Մեկնաբանություններ