Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
10.03.2020 | 00:05
«Մարդ­կանց նե­ղու­թ­յան կմատ­նեմ, և նրանք կույ­րե­րի պես կըն­թա­նան, քա­նի որ մե­ղան­չե­ցին Տի­րոջ դեմ և նրա ա­նու­նը դրե­ցին սնո­տի­նե­րի վրա, ո­րոնք ոչն­չով չկա­րո­ղա­ցան օգ­նել նրանց. կթափ­վի նրանց ա­ր­յու­նը հո­ղի նման և նրանց մար­մի­նը` աղ­բի պես»։ Նրանց ար­ծաթն ու ոս­կին նրանց չի կա­րո­ղա­նա փր­կել Տի­րոջ բար­կու­թ­յան օ­րը, և նրա վրեժխնդ­րու­թ­յան կրա­կով կմաշ­վի ամ­բողջ եր­կի­րը, ո­րով­հետև նա վախ­ճան ու տագ­նապ կբե­րի երկ­րի բո­լոր բնա­կիչ­նե­րի վրա։
Սո­փո­նիա­յի մար­գա­րեու­թ­յու­նը 1. 17-18
Դիտվել է՝ 922

Մեկնաբանություններ