Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
13.03.2020 | 00:03
«Ա­մեն ինչ կպա­կա­սի երկ­րի ե­րե­սից»,- ա­սում է Տե­րը։ «Կպա­կա­սի մարդ և ա­նա­սուն, կպա­կա­սեն եր­կն­քի թռ­չուն­ներն ու ծո­վի ձկ­նե­րը, կտ­կա­րա­նան ամ­բա­րիշտ­նե­րը, և ես կվե­րաց­նեմ ա­նօ­րեն­նե­րին երկ­րի ե­րե­սից»,- ա­սում է Տե­րը։ «Իմ ձեռ­քը կեր­կա­րեմ Հու­դա­յի երկ­րի վրա, Ե­րու­սա­ղե­մի բո­լոր բնա­կիչ­նե­րի վրա և կվե­րաց­նեմ այդ­տե­ղից Բա­հա­ղի ա­նունն ու քր­մե­րի ա­նունն­նե­րը` քա­հա­նա­նե­րով հան­դերձ, ո­րոնք տա­նի­քի վրա եր­կր­պա­գում են եր­կն­քի զո­րու­թյուն­նե­րին, նրանք, որ երդ­վում էին Տի­րոջ` ի­րենց ար­քա­յի ա­նու­նով, նրանք որ խո­տոր­վում էին Տի­րո­ջից։
Սո­փո­նիա­յի մար­գա­րեու­թյու­նը 1. 2-5
Դիտվել է՝ 416

Մեկնաբանություններ