Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
20.03.2020 | 00:07
Փո՛ղ զար­կեք Սիո­նի մեջ, ծո­մի օ՛ր նշա­նա­կե­ցեք, պա­ղա­տա՛նք քա­րո­զե­ցեք, հա­վա­քե­ցե՛ք ժո­ղովր­դին, սուրբ ժո­ղով գու­մա­րե­ցե՛ք, ընտ­րե­ցե՛ք ծե­րե­րին, հա­վա­քե­ցե՛ք կաթ­նա­կեր ե­րե­խա­նե­րին, թող փե­սան դուրս գա իր սե­նյա­կից և հար­սը` ա­ռա­գաս­տից։ Աս­տի­ճան­նե­րի ու խո­րա­նի միջև Տի­րոջ քա­հա­նա­ներն ու պաշ­տո­նյա­նե­րը լաց կլի­նեն և կա­սեն. «Խնա­յի՛ր, Տե՛ր, քո ժո­ղովր­դին և քո ժա­ռան­գու­թյու­նը նա­խա­տին­քի մի՛ են­թար­կիր, որ ազ­գե­րը տի­րեն նրան, որ­պես­զի հե­թա­նոս­նե­րը չա­սեն, թե` «ՈՒ՞ր է նրանց Աստ­վա­ծը»։
Հո­վե­լի Մար­գա­րեու­թյու­նը 2. 15-17
Դիտվել է՝ 934

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ