Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Խն­դիր չի կա­րող լի­նել, ե­թե կադ­րը հա­մա­ձայն է տար­վող քա­ղա­քա­կան կուր­սին»

  «Խն­դիր չի կա­րող լի­նել, ե­թե կադ­րը հա­մա­ձայն է տար­վող քա­ղա­քա­կան կուր­սին»

  25.10.2019| 00:48
  Ցան­կա­ցած պե­տու­թյան կա­յու­նու­թյան ե­րաշ­խի­քը հա­մա­կարգն ու կադ­րերն են, և ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո այս եր­կու հար­ցե­րը սր­վում են, ին­չի շուրջ էլ ա­վե­լի ման­րա­մասն զրու­ցե­ցինք ԱԺ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ՍՈՍ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծ մա­սը դեմ է Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յին

  «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծ մա­սը դեմ է Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յին

  18.10.2019| 01:07
  Թեև Վե­նե­տի­կի հանձ­նա­ժո­ղո­վը կա­նաչ լույս է վա­ռել Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի ա­ռաջ, եզ­րա­հան­գե­լով, թե այն չի հա­կա­սում Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, թե՛ խոր­հր­դա­րա­նա­կան, թե՛ ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րը, մեղմ ա­սած, չեն հաշտ­վում դրա ըն­դուն­ման հե­ռան­կա­րի հետ:
 • Իշխող խմբակցությունում «բացահայտել» են Ստամբուլյան կոնվենցիայի ջատագովներին

  Իշխող խմբակցությունում «բացահայտել» են Ստամբուլյան կոնվենցիայի ջատագովներին

  16.10.2019| 12:39
  ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստում օրեր առաջ հրապարակված հայտարարությունը, ըստ իշխանական աղբյուրների, յուրօրինակ «լյուստրացիա» է։
 • Ընդգծ­ված անջր­պետ կա

  Ընդգծ­ված անջր­պետ կա

  11.10.2019| 01:19
  «Իմ քայ­լը» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյու­նը սկ­սել է հա­ճախ նիս­տեր գու­մա­րել. ե­թե ա­ռաջ ամ­սա­կան մեկ-եր­կու ան­գամ էին հա­վաք­վում, այժմ հան­դի­պում­ներն ա­մեն­շա­բա­թյա են դար­ձել:
 • Մի­մ­յանց ճա­նա­չե­լու հա­մար պատ­գա­մա­վոր­նե­րին «մեր­ձեց­ման ե­րե­կո­ներ» են պետք

  Մի­մ­յանց ճա­նա­չե­լու հա­մար պատ­գա­մա­վոր­նե­րին «մեր­ձեց­ման ե­րե­կո­ներ» են պետք

  08.10.2019| 00:15
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան մեջ բա­ժա­նում­նե­րը գնա­լով ա­ռա­վել նշ­մա­րե­լի են դառ­նում: Խոս­քը ոչ թե ծայ­րա­հեղ մո­տե­ցում­նե­րի ու ճամ­բար­նե­րի բա­ժան­վե­լու, այլ ամ­բի­ցիա­ներ դրսևո­րե­լու ու դի­մա­ցի­նից ա­վե­լի լա­վը երևա­լու մա­սին է:
 • ԲՀԿ-ն ընդդիմությու՞ն է դառնում

  ԲՀԿ-ն ընդդիմությու՞ն է դառնում

  04.10.2019| 11:47
  Երեկվա քաղաքական-քրեական լրահոսի հերոսը պիտի ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը լիներ՝ Աժ-ում նրա պաշտոնանկության հարցի քննության բերումով, մանավանդ իր հարցազրույցից հետո, բայց իրադարձությունները պտտվեցին ոչ միայն նրա անձի ու պաշտոնի շուրջ, այլև՝ ԲՀԿ-ի:
 • «Իքս» պա­հը մո­տե­նում է

  «Իքս» պա­հը մո­տե­նում է

  04.10.2019| 00:23
  Չշ­տա­պենք, այ­նու­հան­դերձ, ար­ձա­նագ­րենք. Բատ­կա­յի` Ծա­ռու­կյա­նի հյու­րա­տա­նը գի­շե­րուց հե­տո ԲՀԿ «մարշ-բրա­սո­կը» դի­տար­ժան էր` Հրայր Թով­մա­սյա­նին «նվիր­ված» ա­պօ­րի­նի նա­խագ­ծի քվեար­կու­թյա­նը չմաս­նակ­ցե­լու մա­սով:
 • ԲՀԿ-ն առաջարկում է ստուգել հանքարդյունաբերության ոլորտը

  ԲՀԿ-ն առաջարկում է ստուգել հանքարդյունաբերության ոլորտը

  03.10.2019| 20:38
  ԱԺ «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում ստուգումներ ու քննություն անկացնելու համար առաջարկում է հանձնաժողով ձևավորել:
 • Կուսակցությունների մասին օրենքի հայեցակարգային մոտեցումները

  Կուսակցությունների մասին օրենքի հայեցակարգային մոտեցումները

  22.09.2019| 12:43
  «Իմ քայլը» խմբակցությունը նախաձեռնել է Կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու գործընթաց։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ԱԺ կողմից ընդունվել է «Կուսակցությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքը», որն, ի տարբերություն նախորդ օրենքի, ավելի է ազատականացվել, իսկ կուսակցություն գրանցելու կարգը` դյուրացվել։
 • Իմքայ­լա­կան­նե­րը ցան­կա­նում են խմ­բագ­րել լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րը

  Իմքայ­լա­կան­նե­րը ցան­կա­նում են խմ­բագ­րել լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րը

  20.09.2019| 00:18
  Լրագ­րող­նե­րին դա­սեր տվող­ներն ա­սես քիչ էին (Մա­րիամ Փա­շի­նյա­նի ա­կան­ջը կան­չի), ա­վե­լա­ցավ ևս մեկ պաշ­տո­նյա՝ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՍՈՒ­ՐԵՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ: