Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • ՀԱԿ-ի օ­գու­տը

  ՀԱԿ-ի օ­գու­տը

  20.09.2019| 00:09
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նից ա­մե­նից շատ օգտ­վեց ՀԱԿ-ը։ Քա­ղա­քա­կան թա­տե­րա­բե­մից հե­ռա­ցած այս ու­ժը վե­րա­կեն­դա­նա­ցավ ու Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նում թե­լադ­րո­ղի դեր ստանձ­նեց։
 • Պատգամավորները կուսակցությունների ֆինանսավորման նոր կարգ կմշակեն

  Պատգամավորները կուսակցությունների ֆինանսավորման նոր կարգ կմշակեն

  18.09.2019| 21:58
  «Հայաստանում գործող կուսակցությունների հանրային ֆինանսավորումը ներմուծվել է 2002-ին՝ «Կուսակցությունների մասին օրենքով»: Վերջին տասը տարվա ընթացքում կուսակցություններին հատկացվել է մոտ 900 մլն դրամ, իսկ դրա մեծ մասը՝ 70-80 տոկոսը, իշխող կուսակցությանն է բաժին հասել»,- ասում է ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանը:
 • Ահա այն ամենը, ինչ պիտի իմանալ «Իմ քայլը» խմբակցության մասին

  Ահա այն ամենը, ինչ պիտի իմանալ «Իմ քայլը» խմբակցության մասին

  17.09.2019| 14:39
  Իշխանափոխության առաջին օրերին Հայաստանում ամենամեծ վարկանիշը Նիկոլ Փաշինյանից հետո ուներ ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը։ Իշխանական մեծամասնության բոլոր անդամներն անխտիր հերոսացրել էին նրան։ ԱԱԾ-ի իրականացրած բոլոր գործողությունները փառաբանում էին։
 • ՌԴ-ին Հայաստանի հետ լարված հարաբերություններ ունենալը ձեռք չի տալիս

  ՌԴ-ին Հայաստանի հետ լարված հարաբերություններ ունենալը ձեռք չի տալիս

  14.09.2019| 20:13
  ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը հհամաձայն չէ քաղաքագետների այն տեսակետին, թե իշխանությունների արտաքին քաղաքականության վեկտորը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասով ոչ միայն չի փոխվել, դեռ մի բան էլ ավելի ընդգծված, քաղցր-մեղցր է դարձել:
 • Ինչ խն­դիր է լու­ծում մար­գի­նալ­նե­րի հետ սի­րա­խա­ղը

  Ինչ խն­դիր է լու­ծում մար­գի­նալ­նե­րի հետ սի­րա­խա­ղը

  13.09.2019| 00:39
  Պե՞տք է լուրջ վե­րա­բեր­վել Նի­կոլ Փա­շի­նյան-«Սաս­նա ծռեր» հան­դիպ­մա­նը։ Ար­դյոք չե՞ն գե­րագ­նա­հատ­վում այդ հան­դիպ­ման փաս­տը, նշա­նա­կու­թյունն ու հնա­րա­վոր ազ­դե­ցու­թյու­նը քա­ղա­քա­կան և հա­սա­րա­կա­կան ա­պա­գա գոր­ծըն­թաց­նե­րի վրա։ Այդ հան­դի­պու­մը բո­վան­դա­կա­յին ա­ռու­մով ար­դյոք PR նշա­նա­կու­թյուն չու­նի՞։
 • ՀՀԿ-ն դեռ չի շտա­պում

  ՀՀԿ-ն դեռ չի շտա­պում

  13.09.2019| 00:37
  Ի հե­ճուկս թեժ քա­ղա­քա­կան ա­շուն կան­խա­տե­սող­նե­րի, ՀՀԿ-ում դեռ չեն շտա­պում քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ ձեռ­նար­կել։ «Իշ­խա­նը մտա­ծում է»,- կա­սեր հայտ­նի ֆիլ­մի հե­րո­սը։ Թե այդ մտա­ծում­նե­րի ար­գա­սիքն ինչ­պի­սին ու երբ կլի­նի, ՀՀԿ-ից չեն շտա­պում գաղտ­նա­զեր­ծել։
 • Մաս­նատ­վում են

  Մաս­նատ­վում են

  13.09.2019| 00:36
  «Իմ քայ­լում» ի­րա­վի­ճա­կը նա­խան­ձե­լի չէ։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ա­ռա­ջի­կա­յում ման­դատ վայր դնող­նե­րի շար­քե­րը հա­մալր­վե­լու են, սա­կայն շատ հնա­րա­վոր է, որ մեծ թիվ կազ­մեն խմ­բակ­ցու­թյու­նից հե­ռա­ցող, բայց ման­դատ պահ­պա­նող­նե­րը։
 • ԱԺ-ն սկսում է Ընտրական օրենսգրքի և «Կուսակցությունների մասին» օրենքի փոփոխությունների գործընթաց

  ԱԺ-ն սկսում է Ընտրական օրենսգրքի և «Կուսակցությունների մասին» օրենքի փոփոխությունների գործընթաց

  11.09.2019| 12:31
  «Մենք պրոցեսը վաղ ենք սկսել, որ թեմա առ թեմա կարողանանք անդրադառնալ», - ասում է աշխատանքային խմբի համակարգող, «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանը:
 • Արդեն ՀՀԿ-ից խոր­հուրդ են հարց­նում

  Արդեն ՀՀԿ-ից խոր­հուրդ են հարց­նում

  10.09.2019| 00:47
  Գոր­ծող իշ­խա­նու­թյան ներ­սում ճգ­նա­ժամն այն­քան է խո­րա­ցել, որ ար­դեն ո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ հան­դի­պում են խնդ­րում նախ­կին «թա­լան­չի, կո­ռում­պաց­ված» իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից, որ­պես­զի մի խոր­հուրդ հարց­նեն, հաս­կա­նան, թե ինչ­պես պետք է հա­րա­բեր­վել դր­սի գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ:
 • «Իմ քայ­լում» հարց լուծողները

  «Իմ քայ­լում» հարց լուծողները

  06.09.2019| 00:17
  Դեռ մեկ տա­րին չբո­լո­րած՝ խոր­հր­դա­րա­նի մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը ծվեն-ծվեն է լի­նում։ Սա կան­խա­տե­սե­լի էր հենց ա­ռա­ջին օ­րից։