• Որոշ իմ­քայ­լա­կան­ներ պն­դում են՝ «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն» ա­ռար­կան պետք է դա­սա­վանդ­վի

  Որոշ իմ­քայ­լա­կան­ներ պն­դում են՝ «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն» ա­ռար­կան պետք է դա­սա­վանդ­վի

  07.07.2020| 00:46
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի, սպոր­տի և սփյուռ­քի հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վում միան­շա­նակ չեն ըն­դու­նում կա­ռա­վա­րու­թյան հա­մա­պա­տաս­խան գե­րա­տես­չու­թյան՝ ԿԳՄՍ-ի՝ հան­րակր­թու­թյան մա­սին ներ­կա­յաց­րած հա­յե­ցա­կար­գը, ըստ ո­րի, կր­ճատ­վե­լու են դպ­րոց­նե­րում դա­սա­վանդ­վող հա­յա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­ժա­մե­րը:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  03.07.2020| 00:40
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով են ստեղ­ծում: Այն քն­նե­լու է իշ­խա­նու­թյան՝ հա­մա­վա­րա­կի դեմ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րը: Ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը հա­մա­կար­գե­լու է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» պատ­գա­մա­վոր Ար­կա­դի Խա­չատ­րյա­նը:
 • «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը

  «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը

  30.06.2020| 00:37
  «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թյուն և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյուն­ներն այ­սօր՝ հու­նի­սի 30-ին հան­ցա­գոր­ծու­թյան մա­սին հա­ղոր­դում կներ­կա­յաց­նեն ՀՀ գլ­խա­վար դա­տա­խա­զու­թյուն՝ պա­հան­ջե­լով քրեա­կան գործ հա­րու­ցել օ­րենս­դիր իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձանց հան­ցակ­ցու­թյամբ ա­ռանձ­նա­պես ծանր հան­ցանք­ներ կա­տա­րե­լու փաս­տե­րի առ­թիվ:
 • Ճշտենք` ի­րա­կա­նում ո՞վ է տգե­տը և հի­մա­րը

  Ճշտենք` ի­րա­կա­նում ո՞վ է տգե­տը և հի­մա­րը

  30.06.2020| 00:15
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան քա­ղա­քա­կան «դեղ­նակ­տուց­նե­րը» դեռ մի ե­լույ­թի դույզն-ինչ հե­ղի­նակ չդար­ձած, չհաս­կա­նա­լով ան­գամ ի­րենց դերն ու կար­գա­վի­ճա­կից բխող պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը, սկ­սել են պի­տա­կա­վո­րել, իբր խելք սո­վո­րեց­նել լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին։
 • ԼՀԿ-ն օրվա ընթացքում քանի «երես» է փոխում

  ԼՀԿ-ն օրվա ընթացքում քանի «երես» է փոխում

  24.06.2020| 16:58
  Հետաքրքիր է, թե ԼՀԿ խմբակցությունը քանի ժամը մեկ է կողմնորոշում ու դիրքորոշում փոխում։ Առավոտյան հայտարարում է, թե չի վիճարկի հակասահմանադրական օրենքը, այսինքն՝ դառնում իշխանության «գրպանի» ընդդիմություն, կեսօրին ԱԺ նիստին իբր դեմ «խաղում» իշխանությանը, թե ինչու՞ եք գույքահարկի մասին օրենք փոխում։
 • ՀՀԿ. Պետականության քայքայման գործընթացն անխուսափելիորեն բերելու է անդառնալի կորուստների

  ՀՀԿ. Պետականության քայքայման գործընթացն անխուսափելիորեն բերելու է անդառնալի կորուստների

  23.06.2020| 15:07
  Տեղի ունեցածը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության յուրացում է, քանի որ ԱԺ մեծամասնությունը Սահմանադրությամբ չնախատեսված եղանակով տիրանում է Սահմանադրական դատարանի և երկրի նախագահի լիազորություններին։
 • «Հայրենիք». ԼՀԿ-ի ուշադրությունն ենք հրավիրում, որ ՍԴ հնարավոր է դիմել

  «Հայրենիք». ԼՀԿ-ի ուշադրությունն ենք հրավիրում, որ ՍԴ հնարավոր է դիմել

  23.06.2020| 15:00
  «Հայրենիք» կուսակցությունը ողջունում է ՍԴ դիմելու ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության որոշումը։ «Մենք արձանագրում ենք, որ քաղաքական իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ թույլ տվեց ամենավտանգավոր արարքը, սահմանադրական հեղաշրջում իրագործելով և դրանով հիմքեր ստեղծելով իրավական պետության ամբողջական ոչնչացման համար։
 • ՀՅԴ-ն դատապարտում է ԱԺ-ի կողմից սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումը

  ՀՅԴ-ն դատապարտում է ԱԺ-ի կողմից սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումը

  23.06.2020| 14:53
  ՀՅԴ Հայաստանի գերագույն մարմինը իր հայտարարությունում պնդում է. «Սահմանադրական փոփոխությունների արագընթաց և անպատասխանատու կերպով Ազգային ժողովում ներկայացումը, քննարկումն ու ընդունումը», փաստում են, որ «օրվա քաղաքական իշխանությունը հետևողականորեն արհամարհում է երկրի Մայր օրենքը և, ելնելով անձնական ու քաղաքական շահախնդրությունից, իրականացնում է կամակատար դատարան ունենալու ցանկությունը»:
 • Նաիրա Զոհրաբյան. Մեկ շաբաթ առաջ չամիչով բուլկի եմ գնել հայտնի օլիգարխի սիթիից

  Նաիրա Զոհրաբյան. Մեկ շաբաթ առաջ չամիչով բուլկի եմ գնել հայտնի օլիգարխի սիթիից

  23.06.2020| 14:26
  Աժ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարում է, թե սկսվել է իր հետ շփված անձանց «մասսայական բզբզում»։
 • Իվետա Տոնոյան. ԲՀԿ-ը ՀՅԴ և Հայրենիք կուսակցությունների հետ քննարկում է ընդհանուր օրակարգի հարցը

  Իվետա Տոնոյան. ԲՀԿ-ը ՀՅԴ և Հայրենիք կուսակցությունների հետ քննարկում է ընդհանուր օրակարգի հարցը

  22.06.2020| 14:42
  «ԲՀԿ դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Մենք խոսել ենք երկրում արմատական փոփոխություններ կատարելու մասին, և այս առումով որևէ փոփոխություն մեր տեսակետներում չի եղել»,- ԱԺ ճեպազրույցների ժամանակ ասաց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը։