• Իշխա­նու­թ­յու­նը գի­տի՝ ինչ կա­նի պե­տա­կա­նաց­վե­լիք ա­ռանձ­նատ­նե­րը

  Իշխա­նու­թ­յու­նը գի­տի՝ ինչ կա­նի պե­տա­կա­նաց­վե­լիք ա­ռանձ­նատ­նե­րը

  10.03.2020| 01:23
  Իշ­խա­նու­թյուն­ներն ինչ­քան էլ ար­դա­րա­նան, բա­ցատ­րեն, թե ա­պօ­րի­նի գույ­քը պե­տա­կա­նաց­նե­լու մա­սին օ­րեն­քը «կու­լա­կա­թա­փու­թյուն» չէ, այլ սո­ցիա­լա­կան ար­դա­րու­թյան վե­րա­կանգ­նում, պարզ է՝ այն ո­րոշ շր­ջա­նակ­նե­րի գլ­խին է կոտր­վե­լու:
 • Քեզ­մե փի­լի­սո­փա չըլ­լա

  Քեզ­մե փի­լի­սո­փա չըլ­լա

  10.03.2020| 01:22
  Օ­րեր շա­րու­նակ ԼՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը, հատ­կա­պես Մա­նե Թան­դի­լյա­նը, բարձ­րա­ձայ­նում են ծրա­րով նա­խա­րար­նե­րին փող տա­լու մա­սին Փա­շի­նյա­նի հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը և ակն­կա­լում կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րի ա­սա­ծի ա­պա­ցույց­նե­րը։
 • ՀԱԿ. Հանրաքվեի ՏԸՀ–ների ձևավորման գործընթացը բացահայտեց հանրաքվեի կազմակերպման գործում իշխանությունների բազմաթիվ թերություններ և ձախողումներ

  ՀԱԿ. Հանրաքվեի ՏԸՀ–ների ձևավորման գործընթացը բացահայտեց հանրաքվեի կազմակերպման գործում իշխանությունների բազմաթիվ թերություններ և ձախողումներ

  06.03.2020| 16:30
  2020թ. ապրիլի 5-ին նշանակված Հանրաքվեի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների (այսուհետ` ՏԸՀ) ձևավորման գործընթացը բացահայտեց Հանրաքվեի կազմակերպման գործում իշխանությունների կողմից թույլ տրված բազմաթիվ թերություններ եւ ձախողումներ։ Հասարակական բուռն քննարկումների եւ դժգոհության առիթ է դարձել, մասնավորապես, որ ՏԸՀ կազմերը գերազանցապես համալրված են նախկին ռեժիմին ընտրակեղծարարության բազմաթիվ ծառայություններ մատուցած անձանցով:
 • ՀՅԴ-ն ի՞նչ է քն­նար­կել Փա­շի­ն­յա­նի հետ

  ՀՅԴ-ն ի՞նչ է քն­նար­կել Փա­շի­ն­յա­նի հետ

  06.03.2020| 01:44
  Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեն բոյ­կո­տե­լու կոչ ա­նող ՀՅԴ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն օ­րերս հան­դի­պում են ու­նե­ցել վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ:
 • ՔՊ դրա­մա­հա­վա­քին հյու­րե­րից շա­տե­րը ո­րո­շա­կի ակն­կա­լի­քով են մաս­նակ­ցել

  ՔՊ դրա­մա­հա­վա­քին հյու­րե­րից շա­տե­րը ո­րո­շա­կի ակն­կա­լի­քով են մաս­նակ­ցել

  28.02.2020| 11:05
  «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան դրա­մա­հա­վաք-ե­րե­կո­յին, ո­րի ժա­մա­նակ ա­ռանց բան­կա­յին փո­խան­ցում­նե­րի ա­վե­լի քան 205 մլն դրամ է հա­վա­քագր­վել, հիմ­նա­կա­նում իշ­խող կու­սակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու նրանց շր­ջա­պա­տի մար­դիկ են ե­ղել:
 • «Այո»-ի բրենդինգը հաղթած ընկերության պարզաբանումը

  «Այո»-ի բրենդինգը հաղթած ընկերության պարզաբանումը

  27.02.2020| 14:40
  Հարգելի հայրենակիցներ, ստորև պարզաբանում եմ ստեղծված իրավիճակը։ Հանդիսանալով մարքեթինգային կազմակերպություն, և ծանոթ լինելով հեղինակային իրավունքի խախտման մասին օրենքներին, տիրապետելով դիզայնի, առաջխաղացման և գովազդի բոլոր մանրամասներին, պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ մենք, իհարկե, տեղյակ ենք եղել պաստառի գոյությանը։
 • Մանրամասներ «Այո»-ի շտաբի դրամահավաքից

  Մանրամասներ «Այո»-ի շտաբի դրամահավաքից

  26.02.2020| 14:12
  «Ժողովուրդը» գրում է. «Երեկ «Դվին» ռեստորանում «Այո»-ի շտաբը կազմակերպել էր դրամահավաք-երեկո՝ Սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավի ծախսերը հոգալու նպատակով: Հավաքվեց 205 մլն դրամից ավելի գումար՝ առանց բանկային փոխանցումները հաշվարկելու:
 • «Այո»-ի քարոզարշավը սկսվեու է Մեղրիից

  «Այո»-ի քարոզարշավը սկսվեու է Մեղրիից

  26.02.2020| 14:06
  «Այո»-ի քարոզարշավը սկսվելու է Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից: Երևանում քարոզչությանը նվիրելու ենք 4 օր: Վարչապետը լինելու է և մարզերում, և Երևանում՝ ասուլիսում ասաց սահմանադրական հանրաքվեի «Այո»-ի նախընտրական շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը: Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավին միանալու է մարտի 10-11-ից սկսված:
 • ՀՀԿ-ն հայտարարել է

  ՀՀԿ-ն հայտարարել է

  25.02.2020| 13:30
  Այսօր մեկնարկում է մի քրեական գործով դատավարություն, որի շրջանակներում շինծու և անհեթեթ պատրվակով որպես մեղադրյալ ներգրավված է նաև ՀՀԿ նախագահ, ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:
 • Ծխե­լու դեմ օ­րենքն «Իմ քայ­լում» «կռիվ է գցել»

  Ծխե­լու դեմ օ­րենքն «Իմ քայ­լում» «կռիվ է գցել»

  21.02.2020| 00:27
  Օ­րերս Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում երկ­րորդ ըն­թերց­մամբ ըն­դուն­ված ծխե­լու մա­սին օ­րեն­քը բա­վա­կան բուռն քն­նար­կում­նե­րի, ան­գամ վե­ճե­րի պատ­ճառ է դար­ձել հենց իշ­խող խմ­բակ­ցու­թյան ներ­սում: Պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մի մասն ընդ­գծ­ված բա­ցա­սա­կան վե­րա­բեր­մունք է ու­նե­ցել նա­խագ­ծի առն­չու­թյամբ: Ոչ միայն ներ­քին խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րում, այլև հենց նա­խագ­ծի քն­նարկ­ման ու քվեար­կու­թյան ժա­մա­նակ մի քա­նի պատ­գա­մա­վոր­ներ բա­վա­կան կոշտ ար­տա­հայտ­վե­ցին՝ այն հա­մա­րե­լով խո­ցե­լի ու թե­րի մշակ­ված: