Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Մե­ծերն» ու «փոք­րե­րը»

  «Մե­ծերն» ու «փոք­րե­րը»

  06.12.2019| 01:29
  Այս շա­բաթ խոր­հր­դա­րա­նում ԲՀԿ-«Իմ քայ­լը» հա­կա­մար­տու­թյու­նը բա­ցա­հայտ առ­ճա­կատ­ման վե­րած­վեց։ ԲՀԿ-ն հեգ­նում էր իմ­քայ­լա­կան­նե­րին ու սո­վո­րեց­նում, որ «փոք­րե­րը» պետք է լսեն «մե­ծե­րին», «Իմ քայլն» էլ «տակը չէր մնում»։
 • Աշոտ Ղու­լ­յա­նը, Մա­սիս Մա­յիլ­յանն ու ՀՅԴ-ն բա­նակ­ցում են

  Աշոտ Ղու­լ­յա­նը, Մա­սիս Մա­յիլ­յանն ու ՀՅԴ-ն բա­նակ­ցում են

  29.11.2019| 03:27
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի ֆո­նին բա­վա­կան հե­տաքր­քիր զար­գա­ցում­ներ են տե­ղի ու­նե­նում: Ե­րեք ա­մե­նաակ­տիվ ու գոր­ծու­նյա կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րից «Ա­զատ Հայ­րե­նի­քը», ո­րի նա­խա­գա­հը նախ­կին պե­տա­կան ­նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն է, ար­դեն հա­մա­գու­մար է ա­րել ու հայ­տա­րա­րել ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու մա­սին:
 • «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա՞նն է»

  «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա՞նն է»

  29.11.2019| 02:12
  Ի­րա­կա­նու­թյան մեջ մի շարք քրեա­կան գոր­ծե­րում քա­ղա­քա­կան պատ­վերն է գոր­ծում, այլ ոչ թե ի­րա­վուն­քը կամ օ­րեն­քի գե­րա­կա­յու­թյու­նը:
 • ՀԱԿ-ում եր­բեք էլ Փա­շի­ն­յա­նով ոգևոր­ված չեն ե­ղել

  ՀԱԿ-ում եր­բեք էլ Փա­շի­ն­յա­նով ոգևոր­ված չեն ե­ղել

  26.11.2019| 00:18
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո ՀԱԿ-ում բա­վա­կա­նին մեծ հիաս­թա­փու­թյան ա­լիք կա։ Չնա­յած ար­դար կլի­նի ա­սել, որ մինչ այդ էլ այն­տեղ մեծ հիաց­մուն­քով չէին խո­սում ի­րենց նախ­կին թի­մակ­ցի մա­սին։
 • Երկու լա­րի վրա

  Երկու լա­րի վրա

  22.11.2019| 00:23
  Չնա­յած ԲՀԿ-ն վս­տա­հեց­նում է, թե «Վեր­նա­տան» ձևա­չա­փին չի միա­նա­լու, բայց Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նը Ծա­ռու­կյան չէր լի­նի, ե­թե այս ան­գամ էլ սե­փա­կան քա­ղա­քա­կան հե­տագ­ծին հա­վա­տա­րիմ չմ­նար։
 • Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  15.11.2019| 02:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­նե­րը, հրա­պա­րա­կա­յին ան­պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­հայ­տու­թյուն­նե­րը սկ­սել են բա­վա­կան ծանր կա­ցու­թյան մեջ դնել սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին։
 • ՀՅԴ Արեւմտեան Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտեի հայտարարութիւնը

  ՀՅԴ Արեւմտեան Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտեի հայտարարութիւնը

  12.11.2019| 12:11
  Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ, հայրենի պետական պատուիրակութիւն մը պաշտօնական այցով կը գտնուի Փարիզ` մասնակցելու խաղաղութեան միջազգային երկրորդ ֆորումին, ի շարս տարբեր երկիրներու բազմաթիւ պատուիրակութիւններու եւ ներկայացուցիչներու:
 • Վա­հան Բա­բա­յա­նը փոր­ձում է կոն­սո­լի­դաց­նել ընդ­դի­մու­թ­յա­նը

  Վա­հան Բա­բա­յա­նը փոր­ձում է կոն­սո­լի­դաց­նել ընդ­դի­մու­թ­յա­նը

  08.11.2019| 01:21
  «Ռե­ֆոր­միստ­ներ» կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Վա­հան Բա­բա­յա­նը ցան­կա­նում է իր կու­սակ­ցու­թյան շուրջ կոն­սո­լի­դաց­նել ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյա­նը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ Բա­բա­յա­նը հան­դի­պում­ներ ու քն­նար­կում­ներ է ու­նե­նում տար­բեր կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և, առ­հա­սա­րակ, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից դժ­գոհ ու­ժե­րի հետ:
 • Ինչ են խոսել Փաշինյանն ու ՔՊ-ականները 2,5 ժամ

  Ինչ են խոսել Փաշինյանն ու ՔՊ-ականները 2,5 ժամ

  05.11.2019| 14:08
  «Ժողովուրդը» գրել է. «Երեկ վարչապետ Փաշինյանը ՔՊ գրասենյակում հանդիպել է ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորների հետ։ «Ժողովուրդ» օրաթերթին հաջողվել է մանրամասներ պարզել 2,5 ժամ տևած դռնփակ հանդիպումից։
 • ՀՅԴ. Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի

  ՀՅԴ. Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի

  04.11.2019| 20:49
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍ) նախարար Արայիկ Հարությունյանը պետք է հաժարականի դիմում ներկայացնի մինչև նոյեմբերի 7-ին նախատեսված կառավարության հերթական նիստը՝ նշված է ՀՅԴ ՀԵՄ-ի Կենտրոնական վարչության տարածած հայտարարությունում։