Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
17.09.2019 | 00:01

Այն օ­րը պի­տի ա­սես. «Օրհ­ներ­գում եմ քեզ, Տե՛ր, որ բար­կա­ցար ինձ վրա, բայց քո զայ­րույ­թը հե­ռաց­րիր ինձ­նից և ո­ղոր­մե­ցիր ինձ։ Ա­հա Աստ­վածն իմ և փր­կիչ Տերն իմ. ես հույսս դրե­ցի նրա վրա և եր­կ­յուղ չեմ կրե­լու, քան­զի Տերն իմ փառքն է ու իմ օրհ­նու­թ­յու­նը, և փր­կու­թ­յուն ե­ղավ ինձ հա­մար»։ ՈՒ­րա­խու­թ­յան ջու՛ր ա­ռեք փր­կու­թ­յան աղ­բ­յուր­նե­րից։ Եվ այն օ­րը պի­տի ա­սես. «Օրհ­ներ­գե­ցե՛ք Տի­րո­ջը, հն­չեց­րե՛ք նրա ա­նու­նը, նրա փառ­քը տա­րա­ծե­ցե՛ք հե­թա­նոս­նե­րի մեջ, հի­շե­ցե՛ք, որ բարձր է նրա ա­նու­նը։

Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թ­յուն 12. 1-4

Դիտվել է՝ 642

Մեկնաբանություններ