«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
20.09.2019 | 00:03
Այն­պես պի­տի լի­նի, որ, երբ Տե­րը վեր­ջաց­նի ա­մեն ինչ, որ կա­տա­րե­լու է Սիո­նի բար­ձուն­քի վրա և Ե­րու­սա­ղե­մում, իր բար­կու­թյու­նը պի­տի թա­փի նաև մե­ծամ­տա­ցո­ղի վրա, Ա­սո­րես­տա­նի իշ­խա­նի և գո­ռո­զու­թյամբ փայ­լող նրա աչ­քե­րի վրա։ Ար­դարև, նա ա­սաց. «Իմ զո­րու­թյամբ կկա­տա­րեմ և իմ ի­մաս­տու­թյամբ ու խել­քով կվե­րաց­նեմ ազ­գե­րի սահ­ման­նե­րը, կհափշ­տա­կեմ նրանց հարս­տու­թյուն­նե­րը, կցն­ցեմ շեն քա­ղաք­նե­րը, իմ բազ­կով կհար­ձակ­վեմ բո­լոր եր­կր­նե­րի վրա` ինչ­պես հա­վաբ­նի վրա, և բո­լո­րին կվերց­նեմ` ինչ­պես մնա­ցած ձվեր. ոչ ոք իմ ձեռ­քից չի փրկ­վի, ոչ ոք ինձ չի ընդ­դի­մա­նա, բե­րա­նը չի բա­ցի և ծպ­տուն չի հա­նի»։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թյուն 10. 12-14
Դիտվել է՝ 409

Մեկնաբանություններ