Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աղմկահարույց օրինագիծը ԱԺ օրակարգում

  Աղմկահարույց օրինագիծը ԱԺ օրակարգում

  01.09.2020| 11:51
  Նախագիծն ընդգրկված է պետաիրավական հանձնաժողովի սեպտեմբերի 3-ի նիստի օրակարգում։ Ի դեպ, փաստը, որ ոչ թե գլխադասային՝ առողջապահության հանձնաժողովում է քննարկվելու, այլ պետաիրավականում, եւս վկայում է, որ իշխանության ներսում էլ կարծիքները միանշանակ չեն։
 • Օրենքները պետք է լինեն հավասարակշռված և հաշվի առնեն հասարակության շահերը

  Օրենքները պետք է լինեն հավասարակշռված և հաշվի առնեն հասարակության շահերը

  31.07.2020| 22:55
  ՀՀ նախագահի աշխատակազմը՝ «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների մասին՝ «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքները (այսուհետ՝ Օրենքներ) ՀՀ նախագահի ստորագրմանն են ներկայացվել 2020-ի հուլիսի 13-ին:
 • Կապիկները պաշարել են թաիլանդական քաղաքը. լուսանկարներ

  Կապիկները պաշարել են թաիլանդական քաղաքը. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:22
  Թաիլանդական Լոմբուրի քաղաքում բնակիչները կատասրաֆիկ իրավիճակի հետ են բախվել: Քաղաքում, որտեղ 70 հազար մարդ է բնակվում, կապիկների թիվը մոտ 90 հազարի է հասել: Այս մասին գրում է New York Times պարբերականը:
 • Սեր՝ «ժանտախտի» օրերին. լուսանկարներ

  Սեր՝ «ժանտախտի» օրերին. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:11
  «Արթուն ու զգոն կանգնիր, սահմանից այն կողմ թշնամին է: Սովորիր չքնել վտանգի ժամանակ»,- ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ մտածում էր Սերգեյ Գրիգորյանը:
 • Տղմուտ գե­տից` կա­ռափ­նա­րան (ու­ղերձ­ներ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը)

  Տղմուտ գե­տից` կա­ռափ­նա­րան (ու­ղերձ­ներ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը)

  31.07.2020| 01:50
  Դուք երբևէ լսել-տե­սե՞լ եք, որ ՀՀ վե­րին ա­տյան­նե­րը (կա­ռա­վա­րու­թյուն, Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րան, ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյուն) կե­նաց-մա­հու պայ­քար մղեն հա­նուն հան­րա­յին կյան­քի ա­ռող­ջաց­ման։ Չկա՛ նման բան։ Այ­նինչ դա նրանց սուրբ պար­տա­կա­նու­թյունն է։
 • «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  31.07.2020| 01:39
  Թթի հյութ, պաշ­տետ՝ թթի կամ խա­ղո­ղի հյու­թով ու ա­ղա­ցած ըն­կույ­զով, գրե­թե նույն բա­ղադ­րու­թյամբ սու­ջուխ, այս­պես կոչ­ված՝ Արևե­լյան քաղց­րա­վե­նիք։ Ա­ռանց հա­վե­լում­նե­րի այս ա­նու­շե­ղե­նը պատ­րաստ­վում է արևա­յին տեխ­նո­լո­գիա­յով, և արևի ճա­ռա­գայթ­նե­րի ազ­դե­ցու­թյու­նից սնն­դա­նյու­թե­րի մեջ ա­ռա­ջա­նում են վի­տա­մին­ներ, հատ­կա­պես D վի­տա­մին, որն ընդ­հան­րա­պես օգ­տա­կար է, կո­րո­նա­վի­րու­սի դեպ­քում ՝ ա­ռանձ­նա­պես։
 • Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  31.07.2020| 01:15
  Հար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, բնակ­վե­լով Գեր­մա­նիա­յի Դաշ­նու­թյան Հես­սե­նի երկ­րա­մա­սում, ու­շա­դիր հետևում ենք Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յիս ի­րա­վի­ճա­կին` կապ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի տա­րած­ման ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րի հա­մար չա­փա­զանց մտա­հոգ­ված ենք։
 • Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

  Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

  31.07.2020| 00:58
  Փոր­ձե­ցի այս­տե­ղից-այն­տե­ղից ի մի բե­րել մինչև հի­մա covid-19-ի դեմ պայ­քա­րի հա­մար մեզ հատ­կաց­ված տա­րա­տե­սակ օգ­նու­թյուն­նե­րը` բժշ­կա­կան սար­քերն ու գոր­ծիք­նե­րը, դե­ղո­րայքն ու դի­մակ­նե­րը և, ան­շուշտ, փո­խանց­ված ֆի­նան­սա­կան հոս­քե­րը։ Բան դուրս չե­կավ։
 • Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը հաղ­թեց ինքն ի­րեն

  Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը հաղ­թեց ինքն ի­րեն

  31.07.2020| 00:24
  Հա­մա­ձայ­նեք, որ այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վրա ա­մե­նա­շատ զայ­րա­ցած ու չա­րա­ցած պի­տի լի­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը։ Սա­կայն ա­րի ու տես, որ նա, գո­նե ար­տա­քուստ, այդ ա­մե­նից վեր է կանգ­նած։
 • ԱՀԿ տնօրենը հայտարարրել է COVID-19-ի պանդեմիայի ուժեղացման մասին

  ԱՀԿ տնօրենը հայտարարրել է COVID-19-ի պանդեմիայի ուժեղացման մասին

  30.07.2020| 09:21
  ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյսուսը հուլիսի 27-ին հայտարարեց, որ «պանդեմիան շարունակում է արագանալ»՝ «վերջին 6 շաբաթում դեպքերը կրկնապատկվել են»: