• Դեմքն ու­րիշ բան է, դի­մա­կը՝ ու­րիշ

  Դեմքն ու­րիշ բան է, դի­մա­կը՝ ու­րիշ

  31.03.2020| 01:55
  «Թեև Հա­յաս­տա­նում ար­տա­կարգ դրու­թ­յուն է հայ­տա­րար­ված, և մար­դիկ մտա­հոգ­ված են, թե ինչ­պես պետք է հաղ­թա­հար­վի կո­րո­նա­վի­րու­սը մեր երկ­րում, կի­նո­գոր­ծիչ­նե­րի մի փոքր խումբ «պայ­քա­րում» է Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նի դեմ, կա­ռույ­ցի վե­րա­բե­ր­յալ մե­ղադ­րագ­րեր ու­ղար­կում տար­բեր պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ու գրա­ռում­ներ ա­նում այդ մա­սին ֆեյս­բու­քում». սա Հա­յաս­տա­նի կի­նո­միու­թ­յան ու մաս­նա­վո­րա­պես «Ոս­կե ծի­րան» կի­նո­փա­ռա­տո­նի հետ սեր­տո­րեն գոր­ծակ­ցող, լրագ­րող Գո­հար Հա­կո­բ­յա­նի նյու­թից է։
 • «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  31.03.2020| 01:46
  Ֆեյս­բու­քի տա­րեգր­քում նկա­տե­ցի ՍԱ­ՄՈՒԵԼ ՈՍ­ԿԱ­ՆՅԱ­ՆԻ լու­սան­կար­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: Ո­ճը, լու­սան­կար­ներն ար­դեն ծա­նոթ էին, հե­ղի­նա­կը՝ ան­ծա­նոթ: Գրե­ցի նրան, ա­ռա­ջար­կե­ցի զրու­ցել լու­սան­կար­չու­թյան մա­սին: Մինչ նյու­թը հրա­պա­րակ­ման էի պատ­րաս­տում՝ Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի բռն­կու­մը ի­րա­վի­ճակ փո­խեց: Փակ­վե­ցինք տա­նը: Բո­լոր զրույց­նե­րը հա­մա­վա­րա­կի մա­սին էին:
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա»

  31.03.2020| 01:38
  1896-ին տե­ղի ու­նե­ցավ մի ճա­կա­տագ­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն, որն ահ­ռե­լի նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցավ ոչ միայն Կո­մի­տա­սի, այլև բո­վան­դակ հայ ժո­ղովր­դի կյան­քում:
 • Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­ջակ­ցում է Պո­լի­տեխ­նի­կի կող­մից ստեղծ­ված հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կին

  Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­ջակ­ցում է Պո­լի­տեխ­նի­կի կող­մից ստեղծ­ված հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կին

  31.03.2020| 01:19
  Մար­տի 23-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նում գոր­ծարկ­վել է Հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կը։ Ինչ­պես հա­ղոր­դում է պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի պրո­ռեկ­տոր, աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Գոռ Վար­դա­նյա­նը, դեռևս մար­տի 13-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը, ի դեմս ռեկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Ոս­տա­նիկ Մա­րու­խյա­նի, ո­րո­շում է կա­յաց­րել ա­րա­գաց­նել առ­ցանց ու­սուց­ման գոր­ծիք­նե­րի ստեղծ­ման և ներ­դր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։
 • «Դժվար է պատկերացնել աշխարհն առանց նրա»

  «Դժվար է պատկերացնել աշխարհն առանց նրա»

  30.03.2020| 13:27
  Խորը ցավ ապրեցի, երբ ստացա մեր դարաշրջանի հանճարեղ կոմպոզիտորի և իմ սիրելի ընկերոջ` Քշիշտոֆ Պենդերեցկու կորստի վշտալի լուրը: 2008-ից Հայաստանի մշակութային կյանքը կարծես բաժանվեց երկու շրջանի. մինչև Պենդերեցկի և նրանից հետո:
 • Սերգեյ Սմբատյան. «Քշիշտոֆ Պենդերեցկու կորուստը ես համարում եմ իմ սեփականը»

  Սերգեյ Սմբատյան. «Քշիշտոֆ Պենդերեցկու կորուստը ես համարում եմ իմ սեփականը»

  29.03.2020| 22:51
  Այսօր 86 տարեկան հասակում մահացել է մեր օրերի մեծագույն կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկին։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը ցավակցական գրառում է կատարել իր ֆեյսբուքյան էջում։
 • Հավաքագրում են համակարգչային սարքեր

  Հավաքագրում են համակարգչային սարքեր

  29.03.2020| 12:32
  Կորոնավիրուսի համավարակը, երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը ուսուցումը բուհերում և դպրոցներում տեղափոխել են վիրտուալ հարթակ: Դասերն անցկացվում են հեռահար սկզբունքով: Սակայն ոչ բոլորն են ապահովված համապատասխան տեխնիկայով:
 • Բյուրականի աստղադիտարանը փարիզ-սակլեյ համալսարանի ամսագրի էջերում

  Բյուրականի աստղադիտարանը փարիզ-սակլեյ համալսարանի ամսագրի էջերում

  26.03.2020| 18:43
  ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանը հայտնվել է Փարիզ-Սակլեյ համալսարանի ամսագրի էջերում։
 • Կորոնավիրուսից մահացել է լոնդոնաբնակ նկարիչ Էդման Այվազյանը

  Կորոնավիրուսից մահացել է լոնդոնաբնակ նկարիչ Էդման Այվազյանը

  26.03.2020| 09:49
  Խոր վիշտով կը հաղորդեմ մահուան գուժը սրտակից ընկերոջս, մեծատաղանդ գեղանկարիչ, մեծատառով հայ և ոսկետառով մարդ՝ Էդման Այվազեանի, որ յանգեաւ ի Տէր այսօր, 25 Մարտ 2020-ին, առաւօտ կանուխ, Լոնտոնի St George’s հիւանդանոցին մէջ։
 • «Ճակատագրի հեգնանքը» ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին պայքարում է քաղցկեղի դեմ

  «Ճակատագրի հեգնանքը» ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին պայքարում է քաղցկեղի դեմ

  25.03.2020| 20:42
  «Ճակատագրի հեգնանքը կամ բաղնիքդ անուշ» ֆիլմի գլխավոր դերակատար, բոլորի կողմից սիրված դերասանուհի Բարբարա Բրիլսկան օնկոլոգիական հիվանդություն ունի: Այս մասին գրում են ռուսական լրատվամիջոցները: