• Սթափ­վենք, քան­զի մեր ժա­մա­նա­կը անս­պառ չէ

  Սթափ­վենք, քան­զի մեր ժա­մա­նա­կը անս­պառ չէ

  02.10.2020| 00:01
  Մենք մեզ քրիս­տո­նյա ազգ ենք հա­մա­րում և ու­րախ ենք, որ խոր­հր­դա­յին բռ­նա­պե­տու­թյու­նից հե­տո մեր հա­վատ­քը վե­րա­հառ­նեց, ե­կե­ղե­ցի­նե­րը լց­վե­ցին հա­վա­տա­ցյալ մարդ­կան­ցով, բայց քիչ ենք անդ­րա­դառ­նում այն փաս­տին, որ մեր բազ­մա­դա­րյա քրիս­տո­նեա­կան փոր­ձա­ռու­թյան ըն­թաց­քում մեր Ե­կե­ղե­ցու հայ­րե­րը սահ­մա­նել են կա­նոն­ներ, ո­րոնք նզովք են պա­րու­նա­կում դրանք չկա­տա­րող­նե­րի նկատ­մամբ:
 • Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյան. Պահանջի հավասար հորդոր առ Իսրայել պետություն

  Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյան. Պահանջի հավասար հորդոր առ Իսրայել պետություն

  01.10.2020| 13:30
  Սուրբ Աթոռի Գահակալ Ամենապատիվ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկյանը՝ Երուսաղեմի Պատրիարք Սրբազան Հայրը նամակով է դիմել Իսրայելի նախագահ վսեմաշուք Տիար Ռուվեն Ռիվլինին, կոչ անելով դադարեցնել Իսրայելի կողմից Բաքվին զենք մատակարարելը:
 • Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը

  Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը

  01.10.2020| 13:29
  Սեպտեմբերի 30-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, նախագահությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցավ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով։
 • ՈՒմ շատ է տր­ված, նրա­նից ա­վե­լին կպա­հանջ­վի

  ՈՒմ շատ է տր­ված, նրա­նից ա­վե­լին կպա­հանջ­վի

  29.09.2020| 00:03
  Այս հան­դի­մա­նող խոս­քե­րը Քրիս­տոս ուղ­ղում է այն քա­ղաք­նե­րին, որ­տեղ չըն­դու­նե­ցին Նրա վար­դա­պե­տու­թյու­նը, չնա­յած այդ քա­ղաք­նե­րում աստ­վա­ծա­յին մեծ հրաշք­ներ կա­տար­վե­ցին: Եվ ի­րա­պես այդ քա­ղաք­նե­րում Քրիս­տոս քա­րո­զում էր ան­ձամբ, որ­տեղ բազ­մա­թիվ հրաշք­ներ ու նշան­ներ գոր­ծեց և ա­րեց ա­մեն ինչ, որ նրանք ա­պաշ­խա­րեն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.09.2020| 00:03
  Փրկի՛ր մեզ, գթած, լսի՛ր, ո­ղոր­մած. Մի՛ մտիր մար­տի կա­վի հետ մե­ռած, Տե՛ս, թե ինչ­պես ենք կր­կին ու կր­կին Ցան­կա­պատ­ե­րը ջար­դում անխ­նա:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.09.2020| 00:00
  Տի­րո­ջից երկն­չող­նե­րի հո­գին ապ­րե­լու է, քան­զի նրանց հույսն ի­րենց փր­կա­րա­րի վրա է։ Ով երկն­չում է Տի­րո­ջից, նա ոչ մե­կից եր­կ­յու­ղի կաս­կած չի ու­նե­նա, ոչ ո­քից չի վա­խե­նա, քան­զի նրա հույ­սը Տերն է։ Ով երկն­չում է Տի­րո­ջից, ե­րա­նե­լի է նրա հո­գին։
 • «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  25.09.2020| 00:03
  Մեր ժա­մա­նա­կա­կից դա­րաշր­ջա­նի պատ­մու­թյան այն պա­հե­րին, երբ մենք գրե­թե ա­մեն օր լու­րեր ենք ստա­նում պա­տե­րազմ­նե­րում հա­րյու­րա­վոր ու հա­զա­րա­վոր մարդ­կա­յին զո­հե­րի մա­սին, հա­մա­ռո­րեն ա­ռաջ են գա­լիս «հա­վի­տե­նա­կան» կյան­քի և ան­ձի ան­մա­հու­թյան վե­րա­բե­րյալ կարևոր հար­ցեր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.09.2020| 00:01
  Մոմի հանգերով շշունջն է լսվում կրկին երկնային. Ափերս դրած Քո ափերի մեջ, Հավատի կանաչ ընձյուղը կտցիս, Ես վեր եմ ելնում ամպերի միջով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.09.2020| 00:01
  Ով սի­րում է իր որ­դուն, պետք է հա­ճա­խա­կի պատ­ժի նրան, որ­պես­զի ու­րախ լի­նի վեր­ջում։ Ով խրա­տում է իր որ­դուն, նրա­նից օ­գուտ կտես­նի և ծա­նոթ­նե­րի մեջ նրա­նով կպար­ծե­նա։
 • Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  21.09.2020| 13:57
  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում բարեպաշտ մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփյուռս և շնորհավորում Անկախության տոնի բերկրալի առիթով։