Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.05.2020| 00:03
  Լույս ա­ռա­վո­տի, ծա­գեա մեր հո­գում, Ա­ռա­վոտ­նե­րի կա­պույտ հան­գե­րով, Ա­վե­տիս­նե­րը եր­կն­քից մաղ­վող, Թող հան­գր­վա­նեն ցա­վից երկ­տակ­վող Մեր մեղկ ու­սե­րին։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  28.04.2020| 00:01
  Տե՛ր, օգ­նիր, որ չկորց­նենք մեր ե­րա­զանք­նե­րը, ՈՒ թող ցա­վե­րից, կանչ-տա­ռա­պանք­նե­րից
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.04.2020| 00:04
  Հա­րու­ցյալ Հի­սուս, Քեզ ենք մենք կան­չում, Բռ­նիր մեր ձեռ­քից. ա­նա­պատ­նե­րի դժն­դակ քա­մուց Պաշտ­պա­նիր մեզ, Տե՛ր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.04.2020| 00:02
  Մենք այս աշ­խար­հի զո­րա­վոր­ներն ենք, Որ Լույսդ ենք բաշ­խում. Ա­փե­րում պա­հած մխի­թա­րու­թ­յամբ` Ցո­ղում այն սի­րով` կույ­րի, տկա­րի, հի­վան­դի վրա...
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.04.2020| 00:03
  Դու Խա­չին գամ­ված ա­ղեր­սում էիր. -Նե­րի՛ր նրանց, Հա՛յր, քան­զի չգի­տեն, թե ինչ են ա­նում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.04.2020| 00:05
  Հա­րու­ց­յալ Հի­սուս, Ա­մե­նա­հաս ձեռք, լու­սա­վոր օ­թոց, Բա­լա­սա­նու­մի Լույս ա­մե­նա­կար. Ցո­ղի պես իջ­նում մեր թաց վեր­քե­րին` Ա­մո­քում ես լուռ ցա­վե­րը խո­րունկ.
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.04.2020| 11:34
  Դե­պի Վիա Դո­լո­րո­սա` տա­ռա­պան­քի ու­ղիով, Կքայ­լես կր­կին` միայ­նակ ու հեզ, Մեր մեղ­քի Խա­չը Քո ու­սին դրած:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.04.2020| 00:02
  Ա­րե­գակ Լու­սե, Որ կա­միս փր­կել մե­ղա­վոր­նե­րին Բան­սար­կուի մեծ, սև ճի­րան­նե­րից... Ա­րի, ապ­րեց­րու գառ­նե­րիդ տկար, Ո­րոնց մա­յու­նը աշ­խարհն է լց­րել:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.04.2020| 00:01
  Գլուխներս հենած հողին, Քո Գալստյանն ենք լուռ սպասում։ Կշռեցիր` թեթև եղանք, Այցելեցիր` չհասկացանք:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  31.03.2020| 00:02
  Մեր աչ­քե­րը սո­վո­րում են խա­վա­րում Քեզ ո­րո­նել ու գտ­նել, Ո­րով­հե­տեւ այն­պե՜ս ու­նենք Քո կա­րի­քը, ՈՒ այն­պե՜ս ենք Քեզ սի­րում: