• Ասում են...

  Ասում են...

  30.09.2019| 23:50
  ...թե բո­լոր իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի «հա­ճա­խորդ» Էդ­մոն Մա­րու­ք­յա­նը «Սեր­ժի վախտ» ա­րել է ա­մեն ինչ, որ Լե­հաս­տան-Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խումբն ին­քը ղե­կա­վա­րի, խնդ­րել է ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա Բաբ­լո­յա­նին, սա­կայն Աժ ար­տա­քին կա­պե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­շո­տ­յա­նը կան­խել է «դա­սա­կա­նի» ցան­կու­թ­յու­նը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  27.09.2019| 00:19
  …թե Ան­կա­խու­թյան օր­վա առ­թիվ Սերժ Սարգ­սյա­նի ու­ղեր­ձի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար ե­ղել է իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի` ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով հրա­հան­գը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.09.2019| 00:12
  ...թե ԱԺ պե­տաի­րա­վա­կան հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Վար­դա­ն­յա­նը, ո­րին ժա­մա­նա­կին ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար էր նշա­նա­կել Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը և ցայս «порядочный» մար­դու համ­բավ ու­ներ, վեր­ջին շր­ջա­նում գե­րակ­տիվ պահ­վածք է որ­դեգ­րել Հրայր Թով­մա­ս­յա­նին պաշ­տո­նանկ ա­նե­լու գոր­ծում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.09.2019| 00:12
  ...թե «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի միջև պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն կա «պա­սե­րով» խա­ղա­լու։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.09.2019| 00:10
  ...թե ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մի խն­դիր­նե­րը վեր­հա­նե­լուն ուղղ­ված ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի բուն նպա­տա­կը «պար­զելն» է` ին­չու է հայ­կա­կան կող­մից հար­ձա­կում սկ­սե­լու հրա­մանն ու­շա­ցել:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  13.09.2019| 00:28
  ...թե «Իմ քայ­լի» բո­լոր պատ­գա­մա­վոր­նե­րի նկատ­մամբ մեծ «վեր­բով­կան­նե­րի դա­րաշր­ջան» է սկս­վել. թե խոր­հր­դա­րա­նա­կան, թե ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րի կող­մից: Հիմ­նա­կանում ակ­տիվ են ԲՀԿ-ա­կան­նե­րը. ար­դեն իսկ կան պատ­գա­մա­վոր­ներ, ո­րոնք պատ­րաստ են հա­նուն ԲՀԿ-ի լքե­լու «ֆրակ­ցիան», իսկ «Իմ քայ­լի» ա­կունք­նե­րում գտն­վող, վար­չու­թյան ան­դամ չդար­ձած Սա­սուն Մի­քա­յե­լյա­նի և Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի հա­րա­բե­րու­թյուն­ներն օր օ­րի ա­վե­լի են ջեր­մա­նում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.09.2019| 00:07
  ...թե Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ծնն­դյան օր­վա շնոր­հա­վո­րանք­նե­րը ու­րույն լյուստ­րա­ցիա են ե­ղել իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար` հաս­կա­նա­լու` ով­քեր են «ի­րենց տակ» դր­ված ա­կան­նե­րը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  01.08.2019| 11:05
  Նախատեսված էր, որ հուլիսի 21-ին պետք է տեղի ունենար Սամվել Բաբայանի «Դաշինք» կուսակցության համագումարը, սակայն այն հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ «Կամանդույուշչիի» թիմում այն տեսակետն է շրջանառվում, որ եթե կարողանան խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ու մի կերպ մտնել խորհրդարան, դա արդեն մեծ բան կլինի»,- ասաց թիմին մոտ կանգնած մեր աղբյուրը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  26.07.2019| 00:43
  «Նիկոլն ըտենց էլ չեկավ, չհանդիպեց մեզ հետ, շատերիս համար ինքը հարազատ մարդ ա, բայց մեր հարազատներին տվեց ոստիկանների ձեռը, որ վախենանք, հետ քաշվենք. մենք վախեցողը չենք»,- ասաց մեր զրուցակից իջևանցին, որի պնդմամբ` Նիկոլի հետ քայլել են մինչև Երևան:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  23.07.2019| 00:19
  ...թե Արարատ Միրզոյանի 12-օրյա ամերիկյան վոյաժը` Վաշինգտոն-Բոստոն-Նյու-Յորք, հայաստանյան նոր իշխանությունների անփառունակ դիվանագիտության, տուրիստական «բարձր պիլոտաժի» անհաղթահարելի նիշ է գրանցել ոչ միայն բարձր մակարդակի բացակայության (նրան այդպես էլ չի ընդունել Սենատի նախագահի ԺՊ-ն), հանդիպումների կոնկրետ արդյունքի, անչափ երկար լինելու, բյուջեի վրա բավականին թանկ նստելու առումներով: